Biodiversiteitsmuur Apenheul

Projectgegevens:

Periode: 21 augustus 2019 - 7 juli 2020

Opdrachtgever: Apenheul

Betrokken Tauw adviseurs: 

  • Jordy Houkes
  • Carolien Wegstapel

Opdrachtomschrijving

Apenheul in Apeldoorn hecht grote waarde aan natuur en biodiversiteit in bredere zin. Daarom hebben ze in 2019 het plan opgevat om een biodiversiteitsmuur te ontwikkelen. Doel van de biodiversiteitsmuur is om bijen, insecten, vogels,  zoogdieren, reptielen en amfibieën nest- en/of schuilgelegenheid te bieden. Belangrijke aspecten daarbij waren ook de educatieve waarde en het hergebruik van materialen.

Apenheul heeft hiervoor een ontwerp gemaakt en de ecologen van TAUW gevraagd om het ontwerp te toetsen en om aanvullend advies te geven over de inrichting en beheer van de biodiversiteitsmuur en de directe omgeving.

Samenwerking tijdens het project

De samenwerking in dit project kwam tot stand doordat één van onze ecologen - die op dat moment  vrijwilliger was bij Apenheul -Apenheul in contact bracht met TAUW, die dit project vervolgens sponsorde.

TAUW heeft eerst geïnventariseerd welke bijen en andere diersoorten er al in en direct rondom Apenheul voorkomen en voor welke soorten Apenheul een geschikt leefgebied vormt. Daarbij is ook gelet op soorten die beschermd zijn vanuit de Wet Natuurbescherming. Vervolgens is gekeken naar de specifieke eisen die de aanwezige diersoorten aan hun omgeving stellen. Van welke voedselplanten maken ze gebruik en hoe ziet hun leefgebied en nest- en schuilgelegenheid er uit?

Dit advies is gebundeld in een adviesnotitie. Vervolgens heeft TAUW Apenheul drie keer bezocht om praktische adviezen voor de aanleg van de biodiversiteitsmuur te geven. Ook kon Apenheul per mail of telefonisch vragen stellen op de momenten dat dit nodig was.  

Resultaat

Het advies op maat omvat tien concrete aanbevelingen, zodat de muur en de directe omgeving voldoen aan de eisen voor voedsel, nest- en schuilgelegenheid van de potentieel aanwezige soorten.

Apenheul is vervolgens aan de slag gegaan met het maken van de constructie en het vullen van de muur. Met de aanleg van de muur worden in ieder geval de voorwaarden geschept voor een hogere diversiteit in planten en dieren. Hierdoor kunnen de toekomstige bezoekers van Apenheul, naast apen, hopelijk ook een rijkdom aan andere diersoorten bewonderen.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.