Biodiversiteitsplan gemeente Barneveld

Projectgegevens:

Periode: september 2020 - oktober 2021

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Pim de Kwaadsteniet
  • Sietse-Jelle Bijkerk
  • Saskia Wijte - van der Pols
  • Maurice Tijm
  • Nick Warmelink 

 

Opdrachtomschrijving

TAUW heeft voor de gemeente Barneveld een Biodiversiteitsplan opgesteld. Hiervoor zijn tal van werksessies georganiseerd en analyses van de huidige beleidsdocumenten uitgevoerd. Het plan bevat een visie op biodiversiteit en een strategie om hieraan te werken.

Het plan beschrijft voor bos- en natuurgebieden, het buitengebied en het stedelijk gebied:

  • Hoe al wordt gewerkt aan biodiversiteit
  • Welk beleid wordt gecontinueerd
  • Wat er in de nabije toekomst extra gedaan wordt


Dit is ook beschreven voor de onderdelen samenwerking, beheer en monitoring. Los van het  Biodiversiteitsplan is een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar opgesteld voor de ambtelijke organisatie. Hierin zijn de acties en investeringen opgenomen die voortkomen uit dit beleidsplan. Op een kaart is daartoe een Groenblauw netwerk gepresenteerd.

 

Samenwerking tijdens het project

Samenwerking stond centraal bij het opstellen van het Biodiversiteitsplan. Met een projectteam van de gemeente is het plantraject, van inventarisatie tot het uiteindelijke plan, gezamenlijk doorlopen. Juist in dit intensief samenwerken schuilt de kracht van dit project. Voor de deelgebieden beleid, bos- en natuurgebieden, het buitengebied en het stedelijk gebied zijn digitale werksessies georganiseerd. Hierbij gaven de verschillende stakeholders (onder meer provincie, waterschap, terreinbeherende organisaties, LTO en de Collectieven Vallei Horststee en De Veluwe) gezamenlijk input voor het plan en werden (praktische) samenhangen zichtbaar. Verder zijn er diverse interviews gehouden met kenners van het gebied, waaronder de plaatselijke belangenverenigingen van de kernen in de gemeente. Het conceptplan is gepresenteerd aan het college van B&W, die hierbij accenten heeft aangedragen.

 

Resultaat van het project

Voor de gemeente Barneveld biedt het Biodiversiteitsplan een helder overzicht van bestaand en nieuw beleid. Biodiversiteit is daarmee binnen de gemeente op de kaart gezet. Voor andere beleidsvelden is inzichtelijk gemaakt hoe biodiversiteit dient te worden meegenomen. Denk hierbij aan nieuw beleid, ruimtelijke ontwikkelingen en beheer en onderhoud. Een meerwaarde van het plan is dat biodiversiteit in ruimtelijke samenhang wordt gezien en er diverse dwarsverbanden zijn gelegd. Bijdragen aan biodiversiteit zullen elkaar zo (meer) versterken. En iedereen binnen de gemeente Barneveld kan binnen dit kader zijn of haar steentje bijdragen.

De winst die dit project voor TAUW heeft opgeleverd, is de verdere ontwikkeling van onze methode voor biodiversiteitsbeleid. De samenwerking met Barneveld smaakt naar meer..

“De offerte van TAUW gaf een duidelijk beeld van de aanpak van de werkwijze van TAUW om te komen tot een biodiversiteitsplan. Tijdens het opstellen van het plan waren zij flexibel gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden als dat het plan zelf ten goede kwam. De communicatie met de medewerkers van TAUW verliep soepel en ze dachten prettig mee bij het bepalen van de vervolgstappen als er nieuwe ontwikkelingen kwamen. Dit heeft geleid tot een fijn werkproces en een mooi resultaat.” - Gemeente Barneveld
 
 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.