Bloemrijke dijken Waterschap Hollandse Delta

Projectgegevens:

Periode: 19 november 2020 – 26 februari 2021

Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta

Betrokken Tauw adviseurs:

  • Martin van Oosterhout
  • Nick Warmelink
  • Pim de Kwaadsteniet
  • Martin Stekelenburg
  • Coen Schildermand
  • Yasmin Hall
  • Harm Landman
  • Tim Vaessen

Opdrachtomschrijving

Het Waterschap Hollandse Delta beheert een groot aantal waterkeringen en onderhoudt daardoor een grote hoeveelheid dijkvegetatie. Die vegetatie bestaat voornamelijk uit groene grasbekleding, met een beperkt aantal plantensoorten. Deze dijken hebben echter de potentie om als bloemrijke, lintvormige verbindingen voor sterkere natuur en meer biodiversiteit te zorgen. Daarom wil het waterschap op een deel van de keringen kruiden-, bloem-, insectenrijke dijken en bermen ontwikkelen. Zij vroegen TAUW om te onderzoeken welke dijken het meest kansrijk zijn en met welke beheers- en monitoringsstappen zij hun doel konden bereiken.

Samenwerking tijdens het project

Om de meest kansrijke dijken te selecteren, ontwikkelden we in nauwe samenwerking met het waterschap een natuurwaardenkansenkaart. Deze kaart geeft een overzichtelijk beeld van de meest kansrijke gebieden voor kruidenrijke vegetaties (zie voorbeeld hiernaast).

We stelden samen een wegingsmatrix op, met tien verschillende parameters die de vestigingskans voor bloemrijke dijken scoren. Denk hierbij aan de expositie van de dijk (noord, oost, zuid, west, steil of vlak), beschaduwing door bomen, de nabijheid tot (beschermde) natuurgebieden en meer ecologische factoren.

In de meest kansrijke ‘beheervakken’ voerden we veldinspecties uit. Omdat het project in de winter plaatsvond, konden we de vegetatie op de dijken niet onderzoeken. Daarom kozen we voor een bodemanalyse, waarbij we onder andere het beschikbare fosfaat, de zuurgraad en het lutumgehalte in de bodem onderzochten. Die gegevens verwerkten we in de natuurwaardenkansenkaart, waardoor een selectie ontstond van dijkdelen met de beste omstandigheden voor bloemrijke vegetaties.

Resultaat

Met de natuurwaardenkansenkaart in de hand weet het Waterschap Hollandse Delta precies waar ze effectief kunnen werken aan biodiverse dijken. Daarnaast helpt ons adviesrapport hen bij het opstellen van een goed beheer- en monitoringsplan om de dijkvegetatie optimaal te faciliteren én kostenefficiënt te onderhouden. Naar verwachting leidt het aangepaste beheer op de juiste plekken tot dijken vol bloemen en insecten waar zowel mensen als dieren van kunnen genieten.

“Waterschap Hollandse Delta wil graag bloemrijke dijken tot ontwikkeling laten komen. De resultaten van het onderzoek van Tauw, en met name de natuurwaardenkansenkaart, helpen ons om het juiste beheer op de juiste locaties uit laten voeren zodat deze bloemrijke dijken zo snel mogelijk zichtbaar worden!”, aldus het waterschap.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.