Bouwteam verhardingen

Projectgegevens

Periode: 2020
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Betrokken Tauw adviseurs:

 • Henberto Remmerts  
 • Amber Snellenburg
 • Arno Hoevink

Opdrachtomschrijving

Twee van onze TAUW-collega’s hebben in de samenwerking Duurzaam Gebouwd gewerkt aan een nieuw conceptmodel bouwteamovereenkomst. In mei 2019 presenteerde Duurzaam Gebouwd het concept aan de markt. Dit leidde tot een telefoontje van de Provincie Utrecht met de vraag of TAUW hen wilde ondersteunen in het aanbesteden van het groot wegenonderhoud.

De provincie had de wens om op een efficiëntere manier het groot wegenonderhoud aan te besteden. Door een aannemer al in het begin bij de voorbereiding te betrekken, kan de provincie gezamenlijk de beste fasering kiezen. Door het onderhoud voor meerdere jaren aan te besteden kan het lerend vermogen optimaal benut worden. Met deze uitgangspunten is TAUW samen met de provincie aan de slag gegaan. In een sessie werd de basis gelegd voor de samenwerkings- en contractafweging die door vertaald is naar een inkoopstrategie. De uitkomst: twee raamovereenkomsten waaronder de verschillende onderhoudsprojecten in bouwteamovereenkomsten worden uitgevoerd waardoor de efficiëntieslag gezamenlijk met de aannemer gemaakt kan worden. Deze is door de provincie met begeleiding van TAUW succesvol aanbesteed. Werkzaamheden TAUW:

 • Begeleiden van de PSU en PFU;
 • Samenwerkings- en contractafweging (inkoop- en aanbestedingsstrategie) opstellen, faciliteren en begeleiden;
 • Ambitiescan op duurzaamheid;
 • Risicomanagement;
 • Aansturen en begeleiden van de aanbesteding;
 • Opstellen van aanbestedingen- en contractdocumenten;
 • Opstellen samenwerkingsplan;
 • Procesbegeleiding in de bouwteamfase.

Samenwerking tijdens het project

Binnen het project is een prettige samenwerking opgebouwd met het projectteam. Om de samenwerking op te bouwen is onder begeleiding van een samenwerkingscoach een eerste bijeenkomt gehouden. Deze samenwerking werd voortgezet bij de voorbereiding van de aanbesteding. Om de opgebouwde samenwerking ook in de bouwteams voort te zetten wordt onder begeleiding van de bouwteamcoach regelmatig vinger aan de pols gehouden.

Het resultaat

Het resultaat van het project zijn twee succesvol aanbesteedde raamovereenkomsten waaronder de verschillende onderhoudsprojecten in bouwteamovereenkomsten worden uitgevoerd. Hierdoor is een efficiëntie-slag gemaakt in het aanbesteden van de repeterende onderhoudswerkzaamheden.

“Voor zover ik het merk, zijn mijn collega’s enthousiast. De assetbeheerder zit nu ook aan tafel en die weet en ziet ineens precies wat er gebeurt. Vroeger gaf hij op wat er moest komen en zag pas na een jaar wat er gebeurd was. Er was altijd wel iets dat hem verbaasde en nu niet meer. Het proces is geen stilstaand water, er is steeds beweging.” Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.