Brand- en arbeidsveiligheid nieuwe mengtoren Saint-Gobain Weber Beamix

Op het bedrijventerrein van Weber Beamix in Eindhoven is er sprake van veel beweging. In deze dynamische omgeving worden droge mortels en bijbehorende verwerkingssystemen voor de bouw ontwikkeld, geproduceerd en geleverd. Herkenbaar aanwezig op het terrein: een ruim 50 meter hoge mengtoren. Tijdens het ontwerp en de bouw van deze toren fungeerde Tauw als adviseur en controleur voor de brand- en arbeidsveiligheid.

Tauw beoordeelde op basis van het Bouwbesluit en de Bouwverordening of brandscheidingen en brandcompartimentering, vluchtroutes, brandcompartimentering, vluchtroutes, brandblusvoorzieningen en ontruimingsinstallaties aan de eisen voldeden. Ook verzorgde Tauw gedurende het bouwtraject de V&G coördinatie, de veiligheidsaudits en ‘toolboxmeetings’. Dit om eventuele ongevallen en calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarnaast werd de brandveiligheid van het gehele bedrijfsgebouw een issue. Dr. ir. Jan Blaakmeer, manager R&D en Engineering bij Weber Beamix, daarover: ‘Door de uitbreiding van de productielocatie met een nieuwe mengtoren werd ineens ook het bestaande gedeelte door de brandweer onder de loep gelegd. Probleem was vooral dat er door de bouw van de mengtoren en de open aansluiting daarvan op een deel van de productieruimte, een brandcompartiment ontstond van veel meer dan 1.000 m2. Volgens het Bouwbesluit moet er dan naar een gelijkwaardige oplossing voor de brandveiligheid worden gezocht. Meestal komt dat neer op de plaatsing van ondermeer sprinklers, maar die wil je in een droge mortelfabriek absoluut niet hebben! Stel dat de sprinklers open springen door een storing, dan is de schade niet te overzien. In nauw overleg met de brandweer is daarom gekozen voor verhogen van de brandwerendheid van de bestaande brandscheidende wanden. Verder zijn de brandgevaarlijke toeslagstoffen in een apart brandcompartiment ondergebracht. Tot slot is er een advies over de bluswatervoorziening uitgebracht’.

Peter Philipsen, QHSE manager Benelux bij Weber Beamix, is heel tevreden over de inzet van Tauw: ‘De brandweer geeft alleen aan of het ontwerp voldoet of niet. Ze zijn immers geen adviesbureau. Die kennis hebben wij echter ook niet in huis, dus is het belangrijk dat je een deskundige partij in kunt schakelen’. Jan Blaakmeer vindt dat ook: ‘Als opdrachtgever sta je veel emotioneler in de discussie met brandweer en bevoegd gezag. Dan is het beter dat er een derde partij jouw belangen behartigt. Je komt dan minder in conflictsituaties terecht. Wat dat betreft zijn we door Tauw ontzorgd’.

Tauw werd in dit project ook ingeschakeld als adviseur in het vergunningentraject

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.