Business Park Amsterdam Osdorp onderweg naar het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland

Projectgegevens:

Periode: februari 2018 - heden

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Hein Veldmaat

  • Jan Kees de Vries

 

Over het project

Business Park Amsterdam Osdorp (fase 2) moet het duurzaamste bedrijven terrein van Nederland worden. Het heeft als bijzonder doel een circulaire werklocatie te zijn. Deze hoge ambitie sluit naadloos aan bij TAUW’s living ambition en maakte het voor ons een bijzonder aantrekkelijk project. De klant kende ons al van onze visie op integrale duurzame stedelijke ruimtelijke ontwikkeling en vroeg aan TAUW om het project te begeleiden in de duurzaamheidsambitie, het ontwerp- en realisatieproces.

TAUW heeft samen met MUST Landschap en Stedenbouw de duurzaamheidsvisie voor het ontwerp van de gebiedsontwikkeling van het Business Park opgesteld. Wij begeleiden de realisatie van de aanleg van de openbare ruimte en leveren een inhoudelijke bijdrage aan het uitgifteproces van de kavels. 

Duurzaamheid is leidend geweest in het ontwerp- en gebiedsontwikkelingsproces. Door de unieke integrale benadering en het inpassen van een duurzaamheidsmanager als ‘duurzaamheidsgeweten’ zijn vele nieuwe oplossingen gevonden voor de aanleg van dit bedrijventerrein die niet alleen duurzaam, maar ook goedkoper zijn. Zo is biodiversiteit sterk beïnvloedend ingepast waarbij een uitgekiende balans tussen natuur-, belevings- en gebruikswaarde wordt gerealiseerd en wordt het terrein opgehoogd met gebiedseigen grond. De bodemopbouw wordt minimaal verstoord en de vrijkomende bovenste vruchtbare grond is geen afvalproduct maar zetten we in als vruchtbare grond voor de boomgaard. Dit voorkomt op zijn minst ruim 90.000 ton aan inzet van primaire grondstof (zand), bomengrond of - erger nog - de inzet van laagwaardig verontreinigd ophoogmateriaal. Door hergebruik van alle vrijkomende grond besparen we indicatief gerekend al snel 3.000 ton CO2. Daarbij wordt ook de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) van alle vrachtbewegingen sterk verminderd, evenals de belasting op de bestaande infrastructuur en komt het de verkeersveiligheid ten goede. We mogen het als revolutionair beschouwen dat dit in de diepste polder van Amsterdam gerealiseerd wordt; een showcase voor het Nederland van de toekomst!

Het project presteert eveneens sterk op klimaatadaptatie en energietransitie. Natrural based solutions en circulaire materialen zijn met veel impact toegepast. Hierbij hebben ook sociale veiligheid, ruimte voor mensen tot de arbeidsmarkt (zorgboederij) en city food (openbare ruimte als boomgaard) een rol van betekenis gekregen.

 

Samenwerking tijdens het project

Vele samenwerkingspartners en gevoegde gezagen werken mee om dit uniek presterende project op het gebied van duurzaamheid mogelijk te maken. In het ontwerpproces hebben TAUW en MUST als consortium het Voorontwerp Inrichtingsplan gemaakt. We werken nauw samen met de projectorganisatie van de GEM Lutkemeer en hebben daar een strategisch samenwerkingsoverleg geïnitieerd waar we met de gemeente Amsterdam, Van Reisssen en partners (Bestemmingsplan), Beaumont (Omgevingsmanagement en communicatie) samenwerken. Hiernaast werken we samen met Waternet, Recreatieschap Spaarnwoude, Tuinen van West, omwonenden en gebruikers. De duurzaamheidsmanager van TAUW heeft een centrale positie in het project.

Samenwerking hebben we in dit project op het hoogste niveau duurzaam door de ontwikkelketen van het project kunnen borgen. Dit is ongelooflijk belangrijk voor het vasthouden van ambitie en om deze daadwerkelijk waar te maken - Hein Veldmaat, Business Leader Duurzame Stedelijke Ontwikkeling TAUW

 

Resultaat van dit project

Het project bevind zich nu in de eerste stappen van de realisatiefase. Kavels worden uitgeven en het parkmanagement wordt opgericht. Op al deze onderdelen geeft TAUW ondersteuning op de duurzaamheids- en technische thema’s. Hierbij wordt de praktijk continu gespiegeld aan het gebiedsconcept dat wij in samenwerking met MUST hebben ontwikkeld. Het resulteert straks in een gebied dat voor zowel mens, plant als dier een uitnodigende omgeving is om te verblijven en te gebruiken.

Meer informatie over dit project is te vinden in ons artikel Circulaire Bromostraat Business Park Amsterdam Osdorp 

 

 

 

Whitepaper Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

Lees meer over onze 5 + 5 aanpak

Om écht integrerend en adaptief samen te werken en het beste in elkaar naar boven te halen, werken wij in multidisciplinaire flexibele projectteams volgens de 5+5 aanpak. Deze aanpak combineert de opgaven van de verschillende disciplines met de randvoorwaarden voor de beste uitvoering.

Whitepaper aanvragen

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze projectreferentie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.