Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland

Projectgegevens:

Periode: juni 2017 - december 2020

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Sven van Eesteren
  • Hans van Kooten

 

Opdrachtomschrijving

Tot de start van het project werd het dagelijks beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Holland uitgevoerd op basis van een RAW bestek. Dagelijks beheer en onderhoud betrof het beheren en onderhouden van alle objecten in en rond de vaarwegen. Kenmerkende hoeveelheden zijn 143 km vaarweg met 293 km verschillende oeverconstructies en 610 hectare waterbodem.

Tauw heeft de opdracht gekregen om een nieuw contract op te stellen en de aanbesteding te begeleiden voor het onderhoud van de vaarwegen gedurende 10 jaar. Hierbij verschuift een deel van het operationele assetmanagement van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer, die risico-gestuurd beheer en onderhoud uitvoert.

Tauw heeft een prestatiecontract op basis van de UAV-GC opgesteld en de openbare aanbestedingsprocedure begeleid.

Samenwerking tijdens het project

De samenwerking met de provincie Zuid-Holland is naar tevredenheid verlopen. Er is als één team gewerkt aan het nieuwe contract en de aanbesteding. Zeker omdat een deel van de taken van de provincie in het contract bij de opdrachtnemer terecht kwam, was intensieve afstemming over de uit te vragen werkzaamheden noodzakelijk.

Ook in de aanbesteding is als één team opgetrokken om de aanbesteding succesvol af te kunnen ronden.


Resultaat van het project

Het project heeft er voor gezorgd dat de provincie Zuid-Holland ook voor het vaarwegenareaal een langdurig beheer en onderhoudscontract heeft kunnen aanbesteden en het assetmanagement voor de vaarwegen voor de komende 10 jaar met een goede partner kan uitvoeren.

 

"Tauw heeft de werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland inzake het transitieproces van een RAW-bestek naar een integraal DBO-vaarwegen prestatiecontract voor 10 jaar deskundig en naar tevredenheid uitgevoerd. De samenwerking als één team in dit project is succesvol geweest.” - Provincie Zuid-Holland
 
 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.