Datamanagement voor Onderzoeks- en Monitoringsprogramma Houtribdijk

Foto: Arjen Ponger – Rijkswaterstaat

Projectgegevens


Periode:
 november 2018 - 2022
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Morrisson Kramer 
  • Ilona Kemeling 

Wat was de opdracht?

De Houtribdijk, tussen Lelystad en Enkhuizen, werd tussen 1956 en 1976 aangelegd om het zuidelijke gedeelte van het IJsselmeer in te polderen. In 2003 werd definitief afgezien van dit inpolderplan. Om te zorgen dat de Houtribdijk weer voldoet aan de veiligheidsnorm van de Waterwet, versterkt Rijkwaterstaat - als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma - de dijk over een lengte van 25 kilometer met zand en steen.

Een zandige dijkversterking in een groot meer zonder getij is nieuw, waardoor er meer inzicht nodig is in de benodigde inspanning voor het beheer en onderhoud. Daarom heeft Rijkswaterstaat een onderzoeks- en monitoringsprogramma opgezet. De combinatie HKV, Tauw en Iv-infra verzorgt het datamanagement hiervan.

Hoe ging de samenwerking?

Na een korte ‘inwerkperiode’ omtrent afstemming over de rollen in de combinatie HKV, Tauw en IV Infra, verloopt de samenwerking in het project erg goed. Rijkswaterstaat is actief deelnemer in het projectteam en zit daadwerkelijk als belanghebbende aan tafel. Daardoor kunnen knopen op de juiste momenten worden doorgehakt en zijn er inmiddels grote stappen gezet. Vooral in het eerste jaar (2019) was de samenwerking intensief en van groot belang. Het systeem moest ontwikkeld worden en er werden heldere afspraken over samenwerking geformuleerd. Nu is het project, en daarmee ook de samenwerking, in een rustiger vaarwater gekomen en wordt er continu (automatisch) gemonitord middels de monitor van het datamanagement systeem.

Wat was het resultaat van het project?

Het datamanagementsysteem (DMS) is gebouwd door HKV en datastromen zijn realtime online te volgen. Tauw heeft als leidraad hiervoor een datamanagementrapport opgesteld, waarin beschreven staat hoe er met het DMS gewerkt moet worden. De datamanager, die door Tauw is ingebracht, heeft samen met Rijkswaterstaat een actieve rol gespeeld bij het meedenken en aansturen op efficiënt databeheer en -gebruik om zo de onderzoeksdoelen van de zandige versterking te kunnen realiseren.

Met de online monitor en het ingerichte proces kan tijdig worden bijgestuurd op de datakwaliteit, indien noodzakelijk. Omdat dit online gebeurt, kan er snel geanticipeerd worden op onverwachte omstandigheden. Dit verhoogt de datakwaliteit en bruikbaarheid van de meetcampagne enorm en komt daarmee ten goede aan het wetenschappelijk onderzoek.

Citaat projectleider opdrachtgever

‘Het was niet evident dat de gestelde ambitie - realtime automatische dataverwerking en controle – mogelijk gemaakt kon worden. Echter door nauwe samenwerking tussen partijen, open communicatie, goede technische ondersteuning en scherpte op het proces van de dataflow is het gelukt. Dat is een compliment aan alle betrokkenen. Dit project is een aanwinst voor gelijkende projecten in de toekomst en een voorbeeld van goed datamanagement! ’

R.J.A. (Rinse) Wilmink
Adviseur Waterveiligheid Kust en Kust morfologie
Projectleider Onderzoeks- en Monitoringsprogramma Houtribdijk

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.