Datamodel voor 500.000 PFAS-analyses

Projectgegevens:

Periode:  4e kwartaal 2019 en 1e kwartaal 2020 

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en RIVM

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Erwin Stamsnijder
  • Stefan Kasemier
  • Odile Rutten

Over het project

In 2019 was er nog veel onduidelijkheid over het voorkomen van PFAS in de (water)bodem en het grondwater. In dat kader heeft het RIVM  in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een uitvraag bij gemeenten gedaan om onderzoeken met analyses op PFAS in grond, waterboden en grondwater aan te leveren.  

TAUW is door het RIVM gevraagd om al deze ontvangen gegevens te ordenen en te verwerken tot een datamodel waarmee het RIVM verder kon werken aan de herijking van de normering. Hiervoor zijn van ruim 100 verschillende bronhouders de onderzoeksgegevens (beschikbaar in xml, excel en PDF bestanden) met behulp van FME verwerkt in een speciaal hiervoor ontwikkelde database.

Uiteindelijk zijn ruim 500.000 analyses in verschillende matrices (grond, grondwater, oppervlaktewater, afvalwater en waterbodem) ingelezen en geordend. Uitdagingen hierbij waren de omvang van de datasets, de vele verschillende versies van het SIKB0101 xml formaat en de naamgeving van de verschillende PFAS parameters die geordend moesten worden. Naast de PFAS gehalten/concentraties zijn ook de geografische gegevens (XY coördinaten en diepte) ontsloten.

 

Samenwerking tijdens het project

TAUW heeft in goed overleg met het RIVM het datamodel uitgewerkt, waarbij aan de voorkant is nagedacht over de onderzoeksvragen die in een later stadium met de database beantwoord moesten worden. Binnen de TAUW-organisatie hebben bodem en stofspecialisten intensief samengewerkt met FME-specialisten om de omzetting van de verschillende databestanden goed te laten verlopen.

 

Resultaat van het project

Het uiteindelijke resultaat was een dataset die het RIVM in combinatie met het door TAUW uitgevoerde landsdekkende bodemonderzoek PFAS heeft gebruikt voor het bepalen van de landelijke achtergrondwaarden PFAS. Een dataset en rapport dat met complimenten ontvangen is door de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.