Digitale Transitievisie Warmte voor Assen

Projectgegevens


Periode:
 februari 2020 - maart 2021
Opdrachtgever: Gemeente Assen  
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Alette Beerling 
  • Eefje van Empel 
  • Edwin Veldkamp 

Opdrachtomschrijving 

In maart 2021 is de Transitievisie Warmte van de gemeente Assen vastgesteld door de gemeenteraad. TAUW heeft Assen ondersteund in het proces om te komen tot deze uiteindelijke visie. In dit traject stond het proces centraal naast de inhoud.

Het opstellen van de Transitievisie is een intensief project voor allen betrokkenen. Daarnaast vraag het veel tijd. Een belangrijke vraag was dan ook hoe wij alle benodigde informatie op konden halen zonder te veel tijd van interne en externe stakeholders te vragen? In Assen hebben we dit gedaan door verschillende digitale (inhoudelijke) sessies te organiseren in verschillende samenstellingen. Waardoor iedereen op het juiste moment “aan tafel” zat.

Samenwerking tijdens het project? 

In dit project hebben de adviseurs van TAUW - voor de technisch-inhoudelijke analyse en verdieping op de warmtebronnen en technieken - samengewerkt met adviesbureau DWA.

Resultaat van het project 

Door digitaal te werken en sessies efficiënt te plannen hebben we de tijd van de betrokken stakeholders beperkt. Zo wist iedereen vooraf wanneer hij of zij welke input kon leveren. Een ander bijkomend voordeel was dat de concept visie in relatief korte tijd kon worden opgesteld, zodat er ruim voldoende tijd was voor de Raad om hierop te reageren.

De visie is in maart 2021 vastgesteld. Daarmee is een begin gemaakt met de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven en is de route verkend naar een duurzaam Assen. De komende jaren zal de visie verder geconcretiseerd worden in (Wijk)uitvoeringsplannen en zal de gemeente een intensief traject aangaan om bewoners te informeren, activeren en waar mogelijk te faciliteren in de stappen naar aardgasvrij.

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.