Dijkverbetering Willemstad Noordschans - voorverkenning

Projectgegevens:

Periode: 2021 – 2022

Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Frank Druijf
  • Mirjam van der Plas
  • Henberto Remmerts
  • Ymke van Buuren

 

Over het project

In het dijktraject (34-2) Willemstad-Noordschans wordt 9,4 km nader onderzocht of deze voldoet aan de nieuwste eisen. Er zijn 3 dijkstukken en 3 maatwerklocaties die niet voldoen aan de ondergrensnorm (1/300). De maatwerklocaties liggen bij de historische vestingstad Willemstad.

Dijktraject 34-2 met afgekeurde dijkstukken in scope van de versterking; in de blauwe cirkel de maatwerklocaties in en nabij Willemstad


Samenwerking tijdens het project

In de voorverkenning werkt TAUW samen met HKV en het waterschap aan een integrale gedragen verbeteropgave. Relevante ruimtelijke ontwikkelingen in het projectgebied en de ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie zijn hierin meegenomen.

Resultaat van dit project?

Het zwaartepunt van de voorverkenning ligt op het vaststellen van een stabiele, gedragen technische projectscope. De veiligheidsopgave is nader geanalyseerd en geconcretiseerd om tot het meest slimme en doelmatige ontwerp te komen. 


<Bron foto's: waterschap Brabantse Delta>

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.