Dijkversterking Stad Tiel

Bron foto: H+N+S

Projectgegevens:

Periode: 2018-2021

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Hans van Kooten
  • Marlies Verspui
  • Coen Riemslag
  • Arjen van der Linde
  • Arno Makkink
  • Lucy Talens

Over het project 

Het dijkversterkingstraject Stad Tiel is in 2011 - over een traject van 3,5 kilometer - op meerdere faalmechanismen afgekeurd en voldoet daarmee niet aan de gestelde normen. TAUW heeft binnen dit project zowel de verkenningsfase als de planuitwerkingsfase verzorgd voor het waterschap Rivierenland.

Het dijkversterkingstraject loopt strak langs de historische binnenstad van Tiel en omvat een grote diversiteit aan objectsoorten. De waterkering omvat groene keringen, harde kadeconstructies, oude stadswallen en een historische inlaatsluis.

De uitdaging voor TAUW was om met onderaannemers H+N+S en Iv-Infra vorm te geven aan een dijk die voldoet aan de waterveiligheidseisen én die recht doet aan de ontwikkelingen in de directe omgeving van de dijk met een hoogwaardig en integraal ruimtelijk plan voor de toekomst.

Hierbij is de planuitwerkingsfase in de volledige breedte opgepakt door TAUW. Werkzaamheden omvatten daarbij onder meer:

  • Ontwerpwerkzaamheden (waterveiligheidsanalyse en opstellen van een definitief ontwerp)
  • Vergunningen (opstellen m.e.r. en projectplan waterwet)
  • Ondersteuning in het omgevingsmanagement

 

Samenwerking tijdens het project

Binnen het project heeft TAUW nauw samen opgetrokken met haar onderaannemers IV-Infra en H+N+S landschapsarchitecten.

 

Resultaat

Eindresultaat van de planuitwerkingsfase is een uitgewerkt ontwerp, een goedkeuringsbesluit op het projectplan waterwet. Op 4 juli 2022 tekenden Waterschap Rivierenland en FPH Ploegmakers het contract voor de uitvoeringsfase.

"We hebben met Tauw en partners de doorgaande lijn goed kunnen vasthouden, en kijken uit naar een fantastisch resultaat” - Jaap Jan Zeeberg (WSRL) 

 

Foto's van het project Dijkversterking Stad Tiel

Nieuwsberichten over dit project

 

 

Heet u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.