Dijkversterking Stad Tiel: verkenningsfase

Bron: HNS

Projectgegevens:

Periode: 2018-2019

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Coen Riemslag
  • Arjen van der Linde
  • Arno Makkink
  • Lucy Talens

Opdrachtomschrijving

Het dijkversterkingstraject Stad Tiel is in 2011 op meerdere faalmechanismen afgekeurd over een traject van 3,5 kilometer, en voldoet daarmee niet aan de gestelde normen. Het dijkversterkingstraject loopt strak langs de historische binnenstad van Tiel en omvat een grote diversiteit aan objectsoorten. De waterkering omvat groene keringen, harde kadeconstructies, oude stadswallen en een historische inlaatsluis.

Tauw heeft de verkenningsfase in de volledige breedte opgepakt. Werkzaamheden omvatten daarbij onder meer:

  • Conditionerende werkzaamheden (Ecologisch en bodem onderzoek).
  • Ontwerpwerkzaamheden (waterveiligheidsanalyse en opstellen ontwerpvarianten)
  • Vergunningen (opstellen 1e fase m.e.r. en integratienota’s)
  • Ondersteuning aan het omgevingsmanagement

 

Samenwerking tijdens het project

Tauw heeft het waterschap Rivierenland in de Verkenningsfase ondersteund in het omgevingsmanagement en samen met het waterschap toegewerkt naar een rapportage van voorkeursalternatieven. Binnen de werkzaamheden is Tauw nauw samen opgetrokken met haar onderaannemers IV-Infra, H+N+S landschapsarchitecten en HKV.

 

"We hebben met Tauw en partners de doorgaande lijn goed kunnen vasthouden, en kijken uit naar een fantastisch resultaat”

Jaap Jan Zeeberg (WSRL)
 

 

Resultaat

Eindresultaat van de Verkenningsfase betrof een door het waterschapsbestuur geaccepteerd voorkeursalternatief. Hiermee is de start gemaakt voor de vervolgfase, de Planuitwerkingsfase, waarin Tauw momenteel werkt aan het definitief ontwerp, de m.e.r. en het projectplan Waterwet.

Heet u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.