Dijkversterking Stenendijk Hasselt: planuitwerking en start realisatie

Projectgegevens:

Periode: 2019 - heden

Opdrachtgever: Waterschap Drent Overijsselse Delta

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Frank Druijff
  • Anne Vogelzang-Wijlens
  • Erik Korterink
  • Jelmer Dijkstra
  • Lucy Talens
  • Claudia Tóth
  • Lex Bekker

Opdrachtomschrijving

Iedere twaalf jaar worden de primaire waterkeringen getoetst aan de wettelijke normen voor waterveiligheid. Uit de derde landelijke toetsronde primaire keringen is geconstateerd dat de 1,2 kilometer lange Stenendijk niet voldoet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. De macrostabiliteit buitenwaarts en de veiligheid tegen piping zijn over de gehele dijksectie onvoldoende. Het project Dijkversterking Stenendijk heeft daarom als doel om een veilige primaire waterkering te realiseren die goed is ingepast in de omgeving, rekening houdend met de aanwezige gebiedskenmerken en monumentale waarden, evenals de kansen voor het creëren van meerwaarde.

De stenen muur langs de dijk, waaraan de dijk ook haar naam te danken heeft, is een rijksmonument. De muur is toe aan restauratie waarbij het grotendeels eeuwenoude metsel- en voegwerk wordt hersteld. De restauratie van de stenen muur maakt integraal onderdeel uit van het project voor de dijkversterking.

 

Samenwerking tijdens het project

De opdrachtgever waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de opdracht gegund aan de Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) een combinatie Ploegam – Dura Vermeer - Gebroeders De Koning, ondersteund door TAUW en Fugro. De samenwerking verliep voorspoedig. Ieder kwartaal wordt de onderlinge samenwerking gemeten door bureau 4Challange, na een wat stroeve start (cijfer: 6,7) werd de onderlinge samenwerking aan het einde van de planuitwerkingsfase/begin realisatiefase gescoord op een 8,5. Dit werd door 4Challenge als uitzonderlijk hoog ervaren, bovendien bleken zowel WDOD als DAS de verschillende criteria vergelijkbaar te waarderen.

 

Resultaat van het project

De planuitwerkingsfase is conform planning doorlopen en afgerond. Dit betekent dat op tijd gestart kon worden met de restauratie van de stenen muur. Op het Ontwerp Projectplan Waterwet en de me gecoördineerde vergunningen zijn bij de provincie en gemeente geen zienswijzen binnen gekomen. Dit betekende dat we snel en eveneens conform planning door konden naar definitieve vaststelling door AB van WDOD en goedkeuring door GS van de provincie.

De keuze om regelmatig zichtbaar te zijn en de communicatie positief in te zeken aan de hand van de historische waarde van en langs de dijk heeft positief uitgepakt. Ondanks de coronaperiode zijn we veel aanwezig geweest langs de dijk. In 3 rondes keukentafelgesprekken (bij sommige aanwonenden zijn we vaker) geweest en twee informatiebijeenkomsten (waarvan één digitaal) hebben we de omgeving meermaals en goed kunnen informeren. De nieuwsbrief, ondersteunt met bewonersbrieven en persberichten, gaven de betrokkenen een actueel beeld. De omgevingsaanpak werd dan ook heel positief gewaardeerd en mondde uit in nul zienswijzen op het Ontwerp Projectplan Waterwet. Zowel WDODelta als DAS hebben zich tijdens de verschillende evenementen (o.a. Open Monumentendag 2021, Dijkwerkers on tour 2021) een paginagroot artikel in de Stentor, de podcast Dijkwerkers werken door flink in de kijker gespeeld als aansprekend en voortvarend project binnen het HWBP.

 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.