Duurzaam afvalbeheersysteem voor ASML

ASML, een van ’s werelds toonaangevende producenten van lithografiesystemen, heeft in zijn duurzaamheidsbeleid doelstellingen opgenomen voor afvalstoffen. Dit beleid is van toepassing op alle vestigingen van ASML wereldwijd. Op basis van dit duurzaamheidsbeleid streeft ASML in eerste instantie naar preventie van afvalstoffen. De afvalstoffen die toch nog vrijkomen, dienen zoveel mogelijk gerecycled of hergebruikt te worden. Het bedrijf heeft zich tot doel gesteld om voor 2015 voor minimaal 90 % van de afvalstoffen een nuttige toepassing te realiseren.

Tauw ondersteunt ASML bij het wijzigen van het afvalbeleid. Het nieuwe beleid is gebaseerd op de definities van de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van afvalstoffen. Alle afvalstromen binnen ASML zijn ingedeeld conform deze definities zodat een eenduidig beeld ontstaat van hoe de vrijkomende afvalstoffen worden verwerkt. Ook de rapportages van de afvalinzamelaars zullen plaatsvinden conform deze nieuwe indeling.

Een belangrijke wijziging in het nieuwe beleid is dat ASML actief in overleg treedt met zijn toeleveranciers om een reductie van vrijkomende afvalstoffen te bewerkstelligen, evenals een reductie van het aantal soorten afvalstoffen die vrijkomen. Door dit laatste punt kan ASML veel efficiënter inzamelen en is de verwachting dat de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen zal verbeteren. Op die manier ontstaan ook meer mogelijkheden tot hergebruik. Wij ondersteunen ASML bij de contractvorming met afvalinzamelaars om te borgen dat er marktconform wordt gewerkt.

Daarnaast maakten we op basis van de nieuwe benadering operationele plannen voor de diverse bedrijfsonderdelen. Het is de bedoeling dat er een efficiënt intern logistiek systeem ontstaat waarin de schoonmaakdienst en de afvalinzamelaars goed samenwerken bij het inzamelen van de afvalstoffen. Zo wordt het beoogde hergebruik van de afvalstoffen ook daadwerkelijk gerealiseerd.

Door inkoop, interne logistiek en afvalrecycling goed op elkaar af te stemmen zal het afvalbeheer binnen ASML veel duurzamer worden door minder afval en meer hergebruik. Ook niet onbelangrijk: het beleid van minder afval en meer hergebruik zal naar verwachting ook gaan leiden tot substantiële kostenbesparingen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.