Duurzaamheid concretiseren bij Unilever Benelux

Unilever Benelux wil graag op diverse fronten duurzamer worden. Daartoe schakelden ze een adviesbureau in om de CO2-footprint op te stellen, waarin het energieverbruik van de organisatie wordt uitgedrukt in CO2. Dit onderzoek werd goed uitgevoerd maar het ontbrak Unilever aan overzicht om een keuze te kunnen maken uit de maatregelen die ingezet zouden kunnen worden voor een duurzamere bedrijfsvoering. Tauw schepte duidelijkheid.

We begonnen met alle bestaande onderzoeken in één groot overzicht te plaatsen. Hierdoor ontstond een helder beeld van de maatregelen die Unilever Benelux zou kunnen uitvoeren. Unilever was tevreden met ons advies en verstrekte daarna de opdracht om enige vervolgonderzoeken uit te voeren. Zo onderzochten we:

  • De haalbaarheid van mini-windmolens op gebouw De Brug aan de Nassaukade in Rotterdam
  • De haalbaarheid van een groen dak (1.300m2) op gebouw De Kade in Rotterdam
  • De mogelijkheden tot hergebruik van restwarmte uit de fabriek op kantoor

Daarnaast stelden we een monitoringtool op voor het vaststellen van de jaarlijkse CO2-footprint en voerden we een second opinion uit naar een WKO-systeem. Op basis van ons onderzoek realiseert Unilever in 2011 een van de grootste groene daken van Rotterdam op hun kantoor aan de Nassaukade. We onderzochten ook of het plaatsen van een dakkas op datzelfde dak mogelijk was. Helaas bleek door de te hoge gewichtsbelasting op het dak dit niet tot de mogelijkheden te behoren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.