Duurzame gebiedstransformatie Bestuurskwartier Arnhem

Projectgegevens:

Periode: maart 2020 - december 2020

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Betrokken adviseurs: 

  • Joris Viscaal
  • Ellen Wilms
  • Léon Dielen
  • Max Admiraal
  • Pim de Kwaadsteniet
  • Martin van Oosterhout

Over het project

De herontwikkeling van het Bestuurskwartier in Arnhem biedt unieke kansen voor een klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde herinrichting van het gebied. De provincie Gelderland, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Arnhem willen dit gebied als voorbeeld stellen voor een duurzame gebiedstransformatie. De adviseurs van TAUW hebben op basis van uitgebreid onderzoek - samen met de provincie als regisseur van de gebiedsgerichte verduurzaming - gewerkt aan het concreet maken van de ambities door optimale condities voor klimaatadaptatie en biodiversiteit te ontwerpen.

Samenwerking tijdens het project

Samen met alle betrokken partijen hebben we verschillende oplossingsrichtingen verkend en concrete aanbevelingen gedaan om het Bestuurskwartier klimaatadaptief en biodivers in te richten. Door in dit proces de samenwerking met andere disciplines aan te gaan, is een goed afgewogen advies ontstaan.

Klimaatadaptatie
Voor klimaatadaptatie is eerst gekeken naar de huidige situatie als het gaat om het bestaande watersysteem, hoogteverschillen, de grondwaterstand, riolering, ondergrond en kwel. Vervolgens is de mogelijke wateroverlast in de huidige situatie en de toekomstige situatie berekend. Voor hittestress is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd, waarna ook hier kansen en knelpunten zijn geformuleerd.

Biodiversiteit
Om de biodiversiteitsambities te concretiseren en tot voorstellen van inrichtingselementen te komen, zijn er onderzoeken uitgevoerd door middel van een ecosysteembenadering. Hiervoor hebben diverse sessies met de gemeente, provincie, Rijksvastgoedbedrijf en NL Greenlabel plaatsgevonden. Hierbij is gezamenlijk bepaald welk oorspronkelijk ecosysteem bij het gebied past en welke groene verbindingen er in en rond het gebied aanwezig zijn.

Op basis hiervan zijn de doelsoorten bepaald die na de herontwikkeling van het gebied gebruik moeten maken. Hierbij is rekening gehouden met de natuurlijke situatie, de aanwezige infrastructuur en/of het raakvlak tussen mens en natuur. Voor de doelsoorten zijn inrichtingseisen opgesteld en kansen en knelpunten geformuleerd.

"Het was pionieren om van strategie naar concrete oplossingen te komen in de gebiedsgerichte aanpak voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Unieke van de samenwerking met TAUW was de conceptuele flexibiliteit die door iedereen getoond werd om vanuit duurzame waarden te ontwerpen." - Maik Knuiman, Manager Transitieprojecten

Resultaat van dit project?

Op basis van de kansen en knelpunten ten aanzien van klimaatadaptatie en biodiversiteit én de inrichtingseisen van de geformuleerde doelsoorten, zijn suggesties gedaan om het maximaal haalbare uit de herontwikkeling te halen. Zo werken we samen aan een toonaangevend Bestuurskwartier; een gebied waar we straks trots op kunnen zijn en dat als voorbeeld dient voor andere ontwikkelingen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.