Duurzame groei van Eindhoven Airport

Projectgegevens


Periode:
 2014 - heden
Opdrachtgever: Eindhoven Airport
Betrokken Tauw-adviseur: Henry Raben

Opdrachtomschrijving

Tauw als adviseur voor een groeiend Eindhoven Airport
Eindhoven Airport is de op één na grootste luchthaven van Nederland en telde in 2019 6,7 miljoen passagiers. Tauw is sinds 2014 adviseur van Eindhoven Airport voor een breed scala aan diensten. Als onderdeel van het contract met Eindhoven Airport is Tauw één van de partijen die de luchthaven helpt om haar doelen te bereiken. In 2014 kregen we de opdracht om de luchthaven te adviseren en ondersteunen op de volgende vijf thema's:

 • Duurzaamheid
 • Compliance
 • Transactiediensten
 • Terreinontwikkeling
 • Bodemsanering

 

Samenwerking tijdens de projecten

Vanuit deze vijf thema’s was Tauw de afgelopen jaren betrokken ​​bij drie grote ontwikkelingen die de luchthaven heeft doorgemaakt:

 1. Realiseren vliegtuigparkeerplatform
  Binnen het bouwteam, dat verantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie van het platform voor het parkeren van vliegtuigen, heeft Tauw nauw samengewerkt met NACO (adviseur luchtvaarttechnieken) en BAM (civiele- en bouwkundige aannemer). Tauw was verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van (een deel van) de aanbestedingsdocumenten voor de bouw van het platform en voor de begeleiding tijdens de bouw. Daarbij golden er specifieke HSE- en veiligheidseisen voor het werken op het platform in de buurt van vliegtuigen, zowel tijdens het uitvoeren van onderzoeken als tijdens de realisatiefase.

 2. Uitbreiding van de bagagehal
  Voor de uitbreiding van de bagagehal, die begin 2017 geopend is, heeft Tauw het asbestonderzoek uitgevoerd en hebben we de (brand)veiligheidsplannen en –inspecties van het huidige gebouw uitgevoerd. Het maken van (brand)veiligheidsplannen en het begeleiden van de uitvoering van de (brand)veiligheidsplannen doen wij voor de gehele luchthaven, waarbij we nauw samenwerken met Nieman-Valk Raadgevende Ingenieurs. Voor de nieuwe bagagehal hebben we meerdere ontwerpen gemaakt, het verwijderen van leidingen gecoördineerd (gas en water) en samen met Nieman hebben we een advies opgesteld over installaties samenhangend met het MPB. Onderaannemers en aannemers van de luchthaven zijn door Tauw aangestuurd bij het uitvoeren van diverse onderzoeken.

  Voor de realisatie van de bouwput hebben we het ontwerp uitgewerkt en een drainageplan opgesteld voor het onttrekken van water tijdens de bouw. Ook hebben we een risicoanalyse uitgevoerd voor de ondergrondse infrastructuur, technische installaties en activiteiten (verwijdering) rond het afval- en recyclingcentrum van de luchthaven. Dit om vertragingen en ongevallen tijdens de bouw te kunnen voorkomen.

 3. Engineering van bijgebouwen
  Een recente ontwikkeling van de luchthaven was de realisatie van een multifunctioneel gebouw (Multipurpose Building, ofwel MPB), waarin een OV-terminal, garage, kiss and ride-plek en horeca (McDonalds) zijn ondergebracht. Tauw was verantwoordelijk voor de engineering en supervisie met betrekking tot grondwerken, brandveiligheid, installaties in de gebouwen en BREEAM (hoog duurzame gebouwen). Daarbij hebben we Nieman-Valk Raadgevende Ingenieurs geconsulteerd voor advies over BREEAM en elektrische installaties. Voor de engineering van het gebouw hebben we samengewerkt met De Bever Architecten. Tijdens de realisatie is er voortdurend afstemming geweest met de uitvoerder, BAM.

Naast dienstverlening voor bovenstaande grote ontwikkelingen ondersteunen we de luchthaven ook bij verschillende algemene onderhoudsproblemen. Bijvoorbeeld met betrekking tot rioolplannen, kabels en leidingen, bodemsanering en het beheer van alle benodigde vergunningen voor terreinontwikkelingsvraagstukken.


Resultaat van de projecten

Eindhoven Airport zet, net als wij, duurzaamheid in deze projecten centraal en neemt het mee in haar groeiambities: ze beoogt Brainport Eindhoven op verantwoorde wijze te verbinden met de economische en toeristische centra in Europa en de rest van de wereld.

Eindhoven Airport is tevreden met het werk dat Tauw tot nu toe heeft uitgevoerd en kijkt uit naar een langdurige en intensieve samenwerking.

 

Lees meer over industriële locatieontwikkeling

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!