EDD bij overname door VION Food Group

Bij de aan- en verkoop van terreinen is het voor beide contractpartijen van groot belang de risico’s van de overname goed in te schatten. Op die manier worden onaangename verrassingen achteraf voorkomen. Tauw is wereldwijd een van de specialisten op het gebied van environmental due diligence assessments (EDD). Ook bij de overname van Royal Smilde door VION Food Group verzorgde Tauw het environmental due diligence onderzoek.

De vetsmelterijen van Royal Smilde, met verschillende locaties in Nederland en Duitsland, vormden een goede aanvulling op de activiteiten van VION Food Group. Voordat de transactie daadwerkelijk plaatsvond werden een Fase I en Fase II EDD uitgevoerd. Tauw voerde het Fase I onderzoek uit, het Fase II onderzoek werd uitgevoerd door de adviseur van de verkopende partij, onder supervisie van Tauw.

Het Fase II onderzoek was nodig omdat er een vermoeden van verontreiniging was op een aantal locaties en omdat van een aantal locaties geen bodemgegevens bekend waren. Deze locaties vormden een mogelijk bodemrisico vanwege de aanwezigheid van bijvoorbeeld chemicaliënopslag of ondergrondse tanks. De supervisie van Tauw bestond uit controles: van het boorplan, van de opzet van het Fase II plan, van de uitvoering op locatie en de rapportage. Daarnaast heeft Tauw de saneringskosten geraamd en de milieu-liabilities nader gedetailleerd voor de contractvorming van deze transactie.

VION Food Group was erg tevreden over Tauw en dat heeft geresulteerd in verschillende andere opdrachten rondom transacties, in het Verenigd Koninkrijk en in Brazilië.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.