EDD-diensten voor overnameproces ‘project Seagull’

Tauw heeft in de aanloop naar de overname van Neville Chemical Europe BV (NCE) door Resinall Rütgers Resins GmbH (RRR) uitgebreide Environmental Due Diligence (EDD) diensten geleverd aan RRR. Dit zeer vertrouwelijke proces vond in de eerste drie kwartalen van 2011 plaats onder de codenaam ‘Seagull’.

RRR, een joint venture tussen het Duitse Rütgers Novares GmbH en het Belgische Resinall Europe bvba, benaderde Tauw met het verzoek om assistentie bij de beoogde overname van NCE. NCE is een producent van harsen voor de drukinkten-, coatings-, asfalt-, en rubberindustrie, gevestigd op het voormalige Cindu-terrein in Uithoorn. Door de lange industriële historie van die locatie, met de tragische Cindu-ramp in 1992 als dieptepunt, gecombineerd met de ingewikkelde eigendoms- en vergunningsituatie was dit een complex en uitdagend project.

Het EDD-proces begon met een screening van de milieuvergunningen en groeide uit tot een volledige Phase 1 EDD. Hierin worden uiteenlopende onderwerpen uitgebreid doorgelicht, zoals opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen, afvalwaterbehandeling, geluidsemissies, bodem- en grondwaterkwaliteit en externe veiligheid. Zo identificeerden we relevante milieu-issues en gaven we vervolgens richting aan de manier waarop met deze issues en de daaraan mogelijk gerelateerde zakelijke gevolgen, kon worden omgegaan. In EDD Phase 2 onderzochten we een aantal relevante onderwerpen nog uitgebreider; zo deden we een een tankputinspectie en een uitgebreid bodem- en grondwateronderzoek.

Project Seagull bestond uit talloze locatiebezoeken, meetings en telefonische vergaderingen waarbij alles gepaard ging met zeer strikte en gecompliceerde data room procedures. Tauw wist RRR op een proactieve en ondersteunende wijze van dienst te zijn. RRR kreeg een goed beeld van de milieustatus van de aan te kopen onderneming en kon, mede op basis van onze inbreng, deze overname succesvol afronden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.