Een concrete aanpak van duurzaamheid op basis van Cradle to cradle (C2C)

Ardagh is een vooraanstaande producent van verpakkingen. Zij heeft twee van haar producten laten certificeren volgens de Cradle to cradle-systematiek. Voor de productielocatie in Deventer wilde Ardagh het gehele productieproces verduurzamen volgens de principes van Cradle to cradle.

Voor de gewenste aanpak bestond nog geen methodiek. Tauw heeft daarom een methodiek ontwikkeld op basis van de uitgangspunten van C2C. Dit heeft geleid tot een handzame en concrete werkwijze die uitgaat van het realiseren van verbeteringen (een effectievere productie) in plaats van enkel het zoeken naar ‘vermindering’ (efficiëntie).

De methodiek is samen met werknemers van Ardagh uitgevoerd. In samenspraak zijn doelstellingen vastgesteld per onderdeel van de methodiek. Vervolgens is nagegaan welke stappen genomen moeten worden om tot deze doelen te komen en zijn roadmaps opgesteld. Zo is een roadmap opgesteld voor de watercyclus die er uiteindelijk toe moet leiden dat er geen leidingwater meer wordt ingenomen.

Ardagh is ingenomen met de aanpak en de voorlopige resultaten. In samenspraak met Ardagh en andere geïnteresseerden zal Tauw de methodiek verder ontwikkelen en breder inzetten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.