Eindhoven Airport

Sinds 2014 is Tauw een partner voor Eindhoven Airport voor een breed scala aan diensten. Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. De luchthaven is volop in beweging. In 2013 is de terminal uitgebreid en is er een hotel gebouwd. Onlangs is het platform uitgebreid met twee vliegtuig-opstelplaatsen (VOP’s), een project waarvoor Tauw diverse werkzaamheden heeft uitgevoerd. De VOP’s zijn onder andere geschikt voor grotere typen vliegtuigen.

Aan ons de vraag om mee te doen in het bouwteam dat de engineering en uitvoering van de VOP’s ter hand neemt,’ vertelt projectleider Thijs Wessels. ‘Tauw heeft de engineering van drainage en riolering gedaan, bodem- en grondradaronderzoek aangevraagd en diverse vergunningen uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de bouwteampartners en overheden als de gemeente Eindhoven en Waterschap De Dommel.’

TAUW TAKES CARE
Ook tijdens de uitvoering is Tauw betrokken gebleven, volgens Thijs Wessels: ‘We controleerden bijvoorbeeld de uitvoeringstekeningen voor drainage en riolering en de constructieberekeningen voor rioolbuizen en -putten. Daarnaast ondersteunden we het team onder andere met onderzoek en begeleiding van asbestsanering. Een prachtig multidisciplinair project waarin Tauw Takes Care mooi tot uiting kwam.’

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.