Energiebesparing in Amsterdam

Energiekosten stijgen en zullen voorlopig blijven stijgen. Door minder energie te gebruiken kunnen bedrijven geld besparen. Het Gemeentelijk Vervoersbedijf (GVB) in Amsterdam wilde weten waar energie en geld bespaard kan worden in de tramremise.

Tauw heeft hiervoor een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is eerst de bestaande situatie wat betreft energiegebruik in kaart gebracht en vervolgens zijn er energiebepalende maatregelen op korte, middellange en lange termijn bepaald. Van elke energiebesparingsmaatregel is berekend wat de terugverdientijd is.

Het resultaat

Tijdens het onderzoek werden er energielekken geïdentificeerd. Hiervoor heeft Tauw besparingsmaatregelen voorgesteld. Het bleek dat, in het geval van GVB, een jaarlijkse besparing van meer dan EUR 20.000 kon worden gerealiseerd door bewustwording te creëren onder medewerkers aangevuld met enkele eenvoudige ingrepen. Daarnaast adviseerde Tauw over andere rendabele besparingsmogelijkheden, die een grotere investering zullen vergen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.