Energiebesparingsonderzoek Smit plastic

Smit plastic b.v. is al meer dan 40 jaar een internationaal opererende kunststofspuitgieter van kwaliteitsproducten. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het volledige traject van idee tot eindproduct, voor verschillende branches. Alles, het ontwerpen van producten, het ontwerp en de productie van de matrijs tot het uiteindelijke spuitgieten, gebeurt in eigen huis en voldoet aan strenge en gecertificeerde kwaliteitsnormen.

TAUW voerde in opdracht van Smit plastic een energiebesparingsonderzoek uit. Aanleiding hiervoor was een voorschrift in het Activiteitenbesluit: ‘degene die de inrichting drijft, neemt alle bekende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of die een positieve netto constante waarde hebben bij een rentevoet van 15 %’.

Doel van het energiebesparingsonderzoek was om inzicht te krijgen in het huidige energieverbruik en de energiehuishouding van het bedrijf, en het identificeren van mogelijke besparingsmethoden. In het onderzoek analyseerden we het energieverbruik en inventariseerden we de verbruikers. Op basis van deze analyse werkten we de besparingsmogelijkheden in hoofdlijnen uit.

Het grootste deel van het totale elektriciteitsverbruik (98,2 %) gaat naar de productie. Vooral de spuitmachines verbruiken een groot deel van de elektriciteit. De focus van het energiebesparingsonderzoek lag daarom bij de productie en genoemde spuitgietmachines. Naast de energiebesparende maatregelen bij het productieproces hebben we in ons advies ook besparingsopties opgenomen voor de verlichting (in de vorm van aanwezigheidsdetectie) en ‘good housekeeping’ maatregelen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.