Energiecorridor A58

Welke locaties rond de A58 zijn kansrijk als het gaat om duurzame energiewinning en -opslag van energie? Dit heeft Tauw onderzocht in opdracht van de stichting MOED, Metropoolregio Eindhoven, Hart van Brabant, gemeente Breda, Rijkswaterstaat en Enexis Groep. Een uitdagend project.

Omdat op de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg steeds vaker files staan, worden deze delen van de A58 verbreed. Rijkswaterstaat ziet dit als een mooie kans om met dit project ook ruimte te geven aan het opwekken van duurzame energie. Zo ontstond het idee van de ‘Brabantse Energiecorridor’, een lint in het landschap waarlangs door wind, zon en warmte een deel van de enorme energieopgave van Brabant gerealiseerd wordt.

De uitdaging waar we voor stonden, was om een haalbare en betaalbare uitwerking van de economische kansen in kaart te brengen, waarbij ook de benodigde samenwerking met stakeholders wordt geschetst en de kans op succes wordt aangegeven.
Uiteindelijk is een regionaal ruimtelijk en economisch beeld ontstaan van de kansen voor duurzame energiewinning en opslag langs de A58. Daarbij is ook het ruimtelijk effect inzichtelijk gemaakt, zodat partijen bij het maken van ruimtelijke plannen rekening kunnen houden met eventuele toekomstige inpassingen.

We hebben naar verschillende energiesystemen, zoals zonne- en windenergie, thermische energie uit de  bodem, het oppervlaktewater, het riool of de wegverhardingen en lokale biomassa (bijv. vergisting en verbranding).

We zijn trots dat we dit project hebben mogen uitvoeren en hierin onze kennis van duurzame energie en omgevingswarmte kunnen inzetten, mede door gebruik te maken van de Smart Energy Planner en de digitale Omgevingswarmtekaart. Deze twee digitale tools, die we zelf hebben ontwikkeld, maken op gebiedsniveau de potentie van de verschillende energiesystemen inzichtelijk en geven aan wat de ruimtelijke, technische en financiële consequenties zijn.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.