Engineering, vergunningverlening en bouwbegeleiding biodieselfabriek Maasvlakte Rotterdam

Projectgegevens


Periode:
 2007 - 2011
Opdrachtgever: Technip S.p.A., Rome, Italië (uitgevoerd Maasvlakte 1 – Rotterdam)
Tauw projectmanager: Pieter Heinstra, Henk van Buuren, Daan van Wieringen, Pieter Luiten, Rob van Nijburg

Opdrachtomschrijving

Van 2007 tot en met 2011 is Tauw gecontracteerd voor vergunningverlening en bouwbegeleiding van een nieuwe grote biodieselfabriek op de Maasvlakte in de regio Rotterdam. Via Technip S.p.A. Italië (het ingenieursbureau voor de primaire klant, Neste Oil uit Finland) was Tauw van 2007 tot de oplevering van de raffinaderij in 2011 betrokken bij het ontwerp, het opstellen van de noodzakelijke vergunningen en de bouw van fabriek. Tauw was verantwoordelijk voor alle milieuaspecten en de Arbo-coördinatie in de ontwerpfase. Dit omvatte de aanvraag en het beheer van alle vergunningen en licenties die nodig zijn voor de nieuwe fabriek.

Samenwerking tijdens het project

In de voorbereidingsfase van de bouw van de fabriek heeft Tauw zorg gedragen voor het opstellen en indienen van de circa 50 verschillende vergunningen die noodzakelijk waren. Hierbij zijn niet alleen milieu gerelateerde vergunningen zoals geluidsprognose en bodemonderzoeken uitgevoerd maar zijn ook tientallen bouwvergunningen aangevraagd en de bijbehorende constructieve berekeningen getoetst. In de voorbereidingsfase heeft Tauw zorg gedragen voor het opstellen van de Health Safety & Environment (HSE) plannen voor de verschillende bouwcontracten (o.a. civiel, bouwkundig, tankbouw, staalconstructies, installatie). Daarnaast heeft Tauw ondersteund bij het beoordelen van de veilige onderhoud- en bruikbaarheid van de fabriek via 3D-modelreviews.

Tijdens de uitvoeringsfase heeft Tauw voor Technip S.p.A. en Neste Oil ondersteund bij het milieu- en veiligheidsmanagement. Dit betekende o.a. da we contactpersoon op locatie waren voor DCMR, de Nederlandse Arbeidsinspectie en andere overheden. Tauw heeft hierbij de V&G coördinatie verzorgd voor samenvallende projecten, constructie- en bouwkundige toetsen uitgevoerd en ondersteund bij bodemcalamiteiten. Ook heeft Tauw tijdens de uitvoeringsfase ecologische ondersteuning en toezicht verzorgd in verband met broedende vogels die zich op de bouwplaats nestelden. Tauw zorgde hierbij voor een ecologisch werkprotocol.  

Op het hoogtepunt van de bouw waren er dagelijks meer dan 2.000 medewerkers uit meer dan 20 verschillende landen op de bouwplaats aanwezig. Tauw was met een aantal veiligheidskundigen betrokken bij het dagelijks veiligheidstoezicht, waaronder het verzorgen van veiligheidsinstructies, veiligheidsrondes, controleren van werkvergunningen, opstellen van veiligheidsrapportages en het verzorgen van specifieke veiligheidstrainingen (o.a. werken op hoogte en besloten ruimte). 

Technip S.p.A. Italië heeft na de opstart van de fabriek en de daaropvolgende afsluiting van het project in 2011 zijn tevredenheid uitgesproken over de betrokkenheid van Tauw.

Resultaat van het project

De werkzaamheden die plaatsvonden betroffen groot grondverzet, folie/gasdrainage-aanleg, dijkenaanleg, waterbouwkundige werken, elektrotechniek, geodata, grondregistratie, vergunningen management, dataverwerking, data-interpretatie en beheer. Tauw was daarbij verantwoordelijk voor het ontwerp, directie en toezicht, control, compliance, grondbeheer en registratie GIS-dataverwerking, geotechniek, monitoring en advisering.

Door adequaat en professioneel management hebben we Technip geholpen om twee maanden voor de planning met de bouw te starten. Alle vergunningen en licenties zijn op tijd verkregen. Veiligheidskundigen hebben bijgedragen aan een zo veilig mogelijke bouw van de fabriek. Tijdens de bouw hebben zich geen incidenten voorgedaan met blijvend letsel. De Lost Time Frequency rate (LTIF) tijdens de bouw was 0,15 op basis van meer dan  5,5 miljoen manuren. 

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!