Environmental due diligence, technical due diligence en vastgoedtaxatie voor AxLoad

AxLoad, Europa’s grootste aanbieder van producten en diensten op het gebied van staalkabel-, hijstechniek en ladingzekering heeft in maart 2012 een meerderheidsbelang verworven in de Nederlandse Mennens Groep. Zij heeft het belang van de Nederlandse investeringsmaatschappij De Hoge Dennen Capital overgenomen. AxLoad, onderdeel van Axel Johnson International, een Zweedse multinational, is na deze overname met meer dan 1500 werknemers actief in heel Noordelijk Europa.

Tauw voerde voor AxLoad een environmental due diligence (EDD) uit, alsook een technical due diligence (TDD) en een second opinion van bestaande vastgoedtaxaties. Het portfolio bestond uit zeven bedrijfslocaties in Nederland en België.

De EDD bestond uit een Phase I milieudoorlichting, inclusief dataroom desk studies en locatiebezoeken. In een vervolg Phase II bodemonderzoek zijn op een aantal specifieke locaties de risico’s met betrekking tot de milieuhygiënische bodemkwaliteit nader onderzocht en is benodigd bodemsaneringswerk op kosten gezet.

De TDD bestond uit een doorlichting van de technische staat van de gebouwen en installaties. Ook is een inventarisatie gemaakt van benodigde onderhouds- en reparatiekosten met prioritering in vier klassen: direct, korte termijn, middenlange termijn en lange termijn. Tauw heeft de TDD uitgevoerd in samenwerking met CVO Group.

De taxatie van de marktwaarde van de gebouwen is gebaseerd op locatiebezoeken en recente taxatierapporten die beschikbaar waren. De taxaties zijn uitgevoerd in samenwerking met Troostwijk Valuations.

Daarnaast is Tauw intensief betrokken geweest bij het opstellen van het koopcontract en de specifieke clausules daarbij.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.