Fietspad Pitteloseweg te Assen

De gemeente Assen heeft met behulp van het DuurzaamheidsKompas duurzame ontwerpkeuzes gemaakt voor een nieuw fietspad.

Het DuurzaamheidsKompas bracht voor alle fasen van het project de effecten van de ontwerpkeuzes in kaart. Een duurzame keuze in de ontwerpfase kan in de beheer- en onderhoudsfase namelijk een slechte keuze blijken te zijn. Deze relaties zijn inzichtelijk gemaakt met het Kompas.

Met behulp van een brainstormsessie heeft de opdrachtgever zijn visie op duurzaamheid in kunnen passen in het DuurzaamheidsKompas. Hierdoor zijn criteria die de opdrachtgever belangrijk vindt extra onderstreept en eventueel zwaarder meegewogen. Dit leidde tot een evenwichtige afweging voor duurzame ontwerpkeuzes binnen het project. Het DuurzaamheidsKompas maakte de scores op duurzaamheid ten opzichte van een referentiesituatie in een oogopslag duidelijk. Hiermee zijn de keuzes voor de gekozen ontwerpalternatieven stevig onderbouwd.

Bij de aanbesteding is gebruik gemaakt van de EMDI-criteria (Economisch Meest Duurzame Inschrijver). Daarbij het gaat om:

  • De inzet van werkzoekenden
  • Het gebruik van biologisch afbreekbare hydraulische olie
  • De inzet van vrachtwagens met lage CO2 uitstoot
  • De aanplant van duurzaam geteelde bomen
  • Het maken van een transportplan door de aannemer, waarin vooraf is aangegeven hoe het werk met zo weinig mogelijk transport kan worden uitgevoerd.