Fishtrack 2.0

Medio 2015 is voor Waterschap Noorderzijlvest in Usquert een nieuw gemaal-sluiscomplex opgeleverd, ontworpen door Tauw en gebouwd door Friso Civiel en Landustrie Sneek.

Om het aanwezige vismigratieknelpunt op te lossen heeft Tauw haar gepatenteerde Fishtrack ontwerp toegepast. Dit in 2010 reeds met veel succes toegepaste concept (renovatie van gemaal Offerhaus, Wetterskip Fryslan,) is doorontwikkeld naar een nieuwbouwversie; Fishtrack 2.0 en geïntegreerd in de nieuwbouw bij Usquert.

Gedurende 4 weken in oktober/november is de werking gemonitord, door zowel stroomop- als afwaarts te meten hoeveel vissen passeerden, en in welke soorten en maten. Fishtrack 2.0 bleek zeer succesvol; zonder schade migreerden maar liefst 1600 vissen in 11 soorten in beide richtingen. Naast veel aanwezige kleinere soorten passeerden ook grote palingen en snoekbaars, en zeker niet onbelangrijk; ook schieraal maakt graag gebruik van Fishtrack 2.0.

Fishtrack 2.0 bewijst zich hiermee als 100% visvriendelijke voorziening voor tweezijdige vismigratie, en is als losse eenheid breed inzetbaar bij vismigratieknelpunten in Nederland.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.