Energieplan Bedrijvenpark Deltaweg Goes

Projectgegevens

Periode: februari 2020 – april 2020 
Opdrachtgever: Gemeente Goes   
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Gerrit Jan Schraa 
  • Beau Warbroek 
  • Edwin Veldkamp 
  • Hielke van der Aa 

Opdrachtomschrijving 

Voor de gemeente Goes heeft Tauw samen met Syntraal een energieplan geschreven voor Bedrijvenpark Deltaweg. Het plan beschrijft de mogelijkheden voor een duurzaam energiesysteem op het toekomstige bedrijvenpark. Het bedrijvenpark wordt naar verwachting tussen 2021 en 2030 gefaseerd ontwikkeld, het energieplan wordt gebruikt als eerste inschatting van het toekomstig energieverbruik, potentiële aanbod aan hernieuwbare energie en de transport- en opslagmogelijkheden voor energie.   

Samenwerking tijdens het project 

Tauw heeft in dit project samengewerkt met dochteronderneming Syntraal. Onze collega’s van Syntraal dragen bij met hun kennis van hernieuwbare energiebronnen en potentiaalberekeningen. Vanuit Tauw hebben we onze kennis op het gebied van gebouwgebonden energieverbruik, openbare verlichting, ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening en beleidsvorming kunnen inzetten voor een mooi resultaat. 
 

Resultaat van het project 

Het energieplan is in twee maanden tijd opgesteld, en beschrijft de mogelijkheden voor een duurzaam energiesysteem op een nog te ontwikkelen bedrijvenpark. Het plan biedt de gemeente de mogelijkheid om met geïnteresseerde bedrijven en ontwikkelaars, en overige belanghebbenden zoals netbeheerder en energiebedrijven, het gesprek aan te gaan hoe realisatie van het energiesysteem goed aansluit op de ambities voor het bedrijvenpark. Het energieplan sluit goed aan op de procedure van vaststelling van het bestemmingsplan, dat rond de oplevering van het energieplan heeft plaatsgevonden.  

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.