Gasloos verwarmen van het Vellesan College in Velsen

Nieuwe bronnen van energie en efficiënter gebruik van bestaande bronnen zijn nodig om ons economisch te kunnen blijven ontwikkelen. Andere vormen van verwarmen zijn in dit kader belangrijk, omdat verwarmen een grote energiebehoefte vergt. In Velsen zijn veel mogelijkheden om in deze energietransitie voorop te lopen dankzij haar prominente ligging aan de kust. Met het klimaatprogramma ‘Velsen, stad van zon, zee en wind’ wil de gemeente haar inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling intensiveren.

Riothermie kansenkaart

In het kader van dat klimaatprogramma heeft Tauw voor de gemeente Velsen - naast het in kaart brengen van de potentiële warmte in het riool - gekeken naar potentiële afnemers van deze thermische energie. Het Vellesan College aan de Briniostraat kwam hierbij als ‘kandidaat’ voor riothermie naar voren.

Tauw heeft naar aanleiding daarvan een schatting gemaakt van de gas- en CO2-reductie, waarna het geheel technisch is uitgewerkt en doorgerekend; het bleek (technisch en financieel) haalbaar. Dit resulteerde in de uiteindelijke opdracht om met riothermie het Vellesan College duurzamer te verwarmen én te koelen.

Realisatie riothermie

Om de warmte terug te kunnen winnen uit het riool, moesten de volgende ingrepen plaatsvinden:

 • Installeren warmtewisselaar
  Om de warmte te kunnen winnen, is een deel van de riolering in de Briniostraat voorzien van een geïntegreerde warmtewisselaar.
 • Faciliteren warmtetransport
  De warmte wordt via speciale leidingen naar het Vellesan College getransporteerd, waarbij het middels een warmtepomp, bijbehorende buffervaten en regelapparatuur wordt aangesloten op het bestaande verwarmings- en koelingssysteem van de nieuwbouw.

Het resultaat: een verwarmd en gekoeld schoolgebouw, waarbij de voeding van de installatie (de warmte en de koude) wordt opgehaald uit het riool. Monitoring van het geheel moet het verminderde gasverbruik en de CO2 reductie laten zien.

Werkzaamheden Tauw:

 • Het maken van de technische dimensionering van het riothermiesysteem
 • Het begeleiden van de gehele realisatie
 • Het regelen van de installateur voor het binnendeel (de warmtepompen en regeltechniek)
 • Integrale afstemming met alle partijen, zodat er ook daadwerkelijk warmte en koude geleverd gaat wordt.
 • Monitoring (2 jaar)

Het resultaat

Het technische resultaat is dat we met dit project laten zien dat er op lokaal niveau substantiële energiebronnen voorhanden zijn, die in onze vraag naar warmte en koude kan voorzien. Het financiële resultaat is dat deze techniek een zeer acceptabel terugverdientijd heeft, die voor veel meer partijen binnen handbereik ligt. Het Vellesan College bespaart op deze manier jaarlijks 13.000 m3 gas en reduceert daarmee tevens 23 ton CO2.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Bekijk ook over gasloos verwarmen:

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.