Gebiedsontwikkeling Buiksloterham, van voormalig bedrijventerrein naar circulaire stadswijk

Projectgegevens

Periode: zomer 2019 - heden
Opdrachtgever: Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
Betrokken Tauw adviseurs:

  • Henberto Remmerts 
  • Ymke van Buuren 
  • Linda Molenaar
  • Hein Veldmaat
  • Chantal Schrijver

Opdrachtomschrijving

TAUW werkt mee aan de gebiedsontwikkeling Buiksloterham. Dit voormalig bedrijventerrein aan de noordelijke IJ-oever in Amsterdam wordt getransformeerd naar een woon-werkgebied. De komende 10 jaren worden er 5.500 woningen, scholen en maatschappelijke voorzieningen gebouwd. Grote uitdagingen hierbij zijn veiligheid en bereikbaarheid tijdens de bouw waarin een industrieel terrein veranderd wordt in een stadswijk. Groot speerpunt in deze gebiedsontwikkeling is de circulaire ambitie. Hierbij wordt ruimte gegeven aan burgerinitiatieven en staat duurzame bouwlogistiek en circulariteit van materiaalstromen centraal. Hier wordt gehoor aan gegeven door onder andere een gesloten grondbalans in het gebied. TAUW verzorgt voor diverse projecten in dit gebied het samenwerkingsmanagement, het risicomanagement, stelt inkoopstrategieën op en is verantwoordelijk voor het aanbesteden en contracteren van verschillende kavels (met omvangrijke bodemverontreinigingen, bruggen en infra) in het gebied.

Samenwerking tijdens het project

Henberto Remmerts zit in het IPM-team Buiksloterham (Ingenieursbureau Amsterdam) als contractmanager. De samenwerking met de collega’s verloopt goed en meerdere projecten lopen naast elkaar. Hierbij helpt TAUW bij het opzetten van zowel een gebiedsbrede inkoop- als risicomanagementstrategie, verzorgt TAUW sessies om de samenwerking binnen het Buiksloterham-team te verbeteren en helpt TAUW per deelproject (denk aan bodemsaneringen, wegen en bruggen) bij het contractmanagement (o.a. inkoopstrategieën) en risicosessies. Ook weet het IB TAUW te vinden voor duurzaamheidssessies, het opstellen van een visie voor de ondergrond en het ondersteunen bij Systems Engineering.

Resultaat

Vanaf de zomer 2019 zijn er al heel wat resultaten geboekt. Zo zijn meerdere sessies met het IPM-team en het hele Buiksloterham-team gehouden om de samenwerking te verbeteren. Daarnaast is er voor kavel 39 (kavel met een heftige bodemverontreiniging) een inkoopstrategie opgeleverd en is de aanbesteding voor kavel 18/19 (verontreining en sloopwerk) succesvol verlopen. Hier verzorgt TAUW nu ook het risicomanagement. Daarnaast zijn risicosessies gehouden voor de uitvoeringsfase van de herontwikkeling van de Asterweg en wordt er een gebiedsbrede inkoopstrategie opgesteld.

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.