Geluidsmetingen bij evenementen in Jaarbeurs Utrecht

In de hallen van het Jaarbeursgebouw te Utrecht vinden zeer regelmatig evenementen plaats. Ter bescherming van de woningen in de omgeving tegen een te hoge geluidsbelasting voert Tauw geluidsmetingen uit conform de voorschriften die zijn vastgelegd in de milieuvergunning.

Tijdens de (muziek-)evenementen bij de Jaarbeurs Utrecht die geluidsuitstraling geven naar de omgeving, wordt de geluidsbelasting nauwgezet gemonitord ter plaatse van de buitengevels van de woningen die in de milieuvergunning, afgegeven door de gemeente Utrecht, zijn aangewezen.

Daarnaast meten we het geluid continu in de zaal waar het evenement plaatsvindt. Met de verkregen gegevens kunnen we vaststellen wat de geluidsisolatie is van de gebouwdelen van de hallen voor verschillende soorten evenementen. Ook kunnen we verschillende soorten evenementen (bijvoorbeeld bepaalde typen muziek) goed omschrijven met betrekking tot het gangbare geluidsniveau en bijbehorend frequentiespectrum.

Op deze manier kan de Jaarbeurs Utrecht geluidsplannen en ideeën ontwikkelen voor toekomstige evenementen, waarbij die zo min mogelijk geluidsuitstraling naar de omgeving geven.