Geluidsmetingen dancefeest Citymoves

Tijdens het dancefeest Citymoves in het Rijsterborgherpark in Deventer heeft Tauw in opdracht van de gemeente Deventer geluidsmetingen verricht om te voorkomen dat het geluidsniveau boven het aantal toegestane decibels zou uitkomen. Speciaal voor dit festival heeft Tauw een rekenmodel opgesteld dat met diverse omgevingsfactoren rekening hield.

De gemeente Deventer vroeg Tauw om ondersteuning omdat hetzelfde festival in Zwolle drie weken daarvoor, tot veel klachten in de omgeving had geleid. Het geluid tijdens het festival in Deventer mocht daarom bij de huizen aan de, aan het park grenzende, Rijsterborgherweg maximaal 75 dB(A) bedragen. We richtten daarvoor twee meetstations in: een vast station in het park op een vaste afstand van de speakers, en een ander mobiel station waarmee voor de gevels van woningen kon worden gemeten. Zo werden gedurende het festival iedere vijf minuten gemiddeldes van de niveaus geregistreerd. Wanneer het te hard ging, gaven de stations dit door aan de organisatie zodat die het geluid kon bijregelen.

Voorafgaand aan het evenement stelde Tauw een rekenmodel op waarin verschillende omgevingsfactoren werden opgenomen die effect hebben op het geluid, zoals het spoortalud, de hoogte van de woningen, de podiumopstelling en de bodemverharding. De organisatie van Citymoves was bijzonder enthousiast over de inzet van Tauw. Voor zover bekend bleef het aantal klachten van omwonenden beperkt.