Geluidsmetingen krooshekreinigers voor Machinefabriek Bosker en Zonen B.V.

Waterschappen gebruiken de krooshekreinigers van de Machinefabriek Bosker en Zonen B.V. als een onmisbaar werktuig bij hun pompgemalen.

Deze reinigers brengen geluid voort en daarom is Tauw gevraagd om het geluidsvermogen vast te stellen van verschillende typen krooshekreinigers. De resultaten worden gebruikt bij de opgave van de technische productinformatie.

Wij hebben op verschillende locaties waar de krooshekreinigers in bedrijf zijn, geluidsmetingen verricht. Op basis van deze metingen voerden we berekeningen uit om het geluidsvermogen van de reinigers vast te stellen en de geluidniveaus op een vaste afstand van de reinigers. Deze gegevens dienen als basis voor de technische productinformatie ten aanzien van geluidemissie. De productinformatie kan worden gebruikt in akoestische prognoseonderzoeken voor de nog te realiseren of te renoveren gemalen.