Gesloten waterkringloop SUPERLOCAL in Kerkrade

Projectgegevens:

Periode: oktober 2016 t/m december 2017

Opdrachtgever: Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) mede namens Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), gemeente Kerkrade en woningcorporatie HEEMwonen

Betrokken TAUW adviseur: 

  • Paul Telkamp

Opdrachtomschrijving

De opdracht binnen dit project was om meerdere waterketenvarianten - met ieder hun eigen focusthema (energie, grondstoffen, maatschappij) - uit te werken en te toetsen op haalbaarheid. De haalbaarheid is naast kosten getoetst op duurzaamheid, beheer & onderhoud, maatschappelijke acceptatie en juridische haalbaarheid.

Vervolgens is er een optimalisatievariant opgesteld en uitgewerkt, met daarin de beste technieken van de diverse waterketenvarianten. Dit is bestuurlijk voorgelegd.

In 2017 is TAUW gevraagd de optimalisatievariant nader te detailleren. Samen met een - door de opdrachtgever ingeschakelde - architect is er een visualisatie gemaakt van de verschillende onderdelen binnen de gesloten waterkringloop.

Samenwerking tijdens het project

Tijdens het project is er intensief samengewerkt met de (verschillende afdelingen van de) opdrachtgevers. Er hebben diverse werksessies en besprekingssessies van (deel)rapportages plaatsgevonden.

Resultaat van het project

In 2018 heeft het project SUPERLOCAL de Waterinnovatieprijs gewonnen in de categorie Circulaire Economie. Momenteel wordt het concept aangelegd. Dit zal naar verwachting in 2022 volledig operationeel zijn.

In 2020 en 2021 heeft TAUW namens de gemeente Kerkrade de voorbereiding, ontwerp en realisatie van het vacuümstation uitgevoerd. Dit in samenwerking met diverse leveranciers, aannemers en installateurs. Verder is in opdracht van woningcorporatie HEEMwonen:

  • In 2020 samen met PEUTZ geadviseerd in de te treffen geluidsmaatregelen in de grondgebonden woningen en appartementen. Dit in verband met de vacuümtoiletten en -riolering.
  • In 2020 een tweetal ‘scholingssessies’ gehouden, waarbij TAUW de kennis/ervaring en ‘do's en don'ts’ van vacuümriolering heeft toegelicht aan HEEMwonen en de betrokken installateurs. Dit met als doel om de betrokken partijen bekend te maken met vacuümriolering, maar ook om bouwfouten tijdens aanleg te voorkomen.
  • In 2021 een beheer- en onderhoudsprotocol opgesteld voor de inpandige vacuümriolering, de vacuümtoiletten en de voedselrestenvermalers van de grondgebonden woningen. Dit ten behoeve van HEEMwonen en ter ondersteuning van de installateur verantwoordelijk voor beheer & onderhoud.

Foto: vacuümstation t.b.v. Nieuwe Sanitatie SUPERLOCAL

 

Over Nieuwe Sanitatie

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.