Brinkenplan Diever

Door een veranderend gebruik en enkele grootschalige onderhoudsvraagstukken, heeft de gemeente Westerveld behoefte aan advies over de herinrichting van de openbare ruimte van de dorpskern van Diever. Tauw heeft de gemeente ondersteund in de volle lengte van het planproces: van visievorming en de uitwerking van inrichtingsplannen tot uitvoeringsvoorbereiding en aanbesteding.

Co-creatie met bewoners en ondernemers

De gemeente Westerveld hecht grote waarde aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Zij streeft naar een prettige plek om te wonen, te recreëren, te leven en te werken. Samen met bewoners, ondernemers en andere organisaties wil de gemeente hier vorm aan geven. Voor dit project is een projectgroep geformeerd die de schakel vormt tussen de inwoners, gebruikers, bezoekers en de gemeente. Deze afvaardiging van de bewoners en ondernemers beslist de koers, waarbij de gemeente alleen kaders meegeeft en Tauw faciliteert in het proces van visievorming, vormgeving van inrichtingsplannen (SO t/m DO) en de voorbereiding bij de uitvoering.

Brinkenplan Diever op Dreef’

De scope van het project omvatte diverse typen openbare ruimte: brinken, een plein, woonstraten en winkelstraten. De historie van het dorp heeft een prominente plek in het plan gekregen, evenals de relatie met het Shakespearetheater. Diever vormt daarnaast de poort naar het natuurgebied Drents-Friese Wold. Duurzaamheid en toekomstbestendigheid waren belangrijke pijlers in het planproces. Dit heeft geresulteerd in veel aandacht voor groen en biodiversiteit, karakteristieke materialisatie en straatelementen, de wateropgave en toegankelijkheid voor minder validen en slechtzienden. Veel nieuwe ruimte om te bewegen en ontmoeten: een mooi voorbeeld van een gezonde leefomgeving!

Winnaar Gouden Sleutel

Dit project is door de vakjury verkozen tot winnaar bij de ‘Gouden sleutel tot de Omgevingswet’. Deze inspiratiebijeenkomst van Movares, de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Tauw heeft plaatsgevonden op 15 mei 2019 op de Bouwcampus in Delft. Zie onderstaande link voor de winnende presentatie over dit project van onze collega Ellen Wilms en meer informatie: https://www.debouwcampus.nl/nieuws/winnaar-gouden-sleutel-tot-de-omgevingswet  

Meer informatie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Ellen Wilms
T: +31 62 93 66 75 9
E:ellen.wilms@tauw.com
LinkedIn
Ellen Wilms