Brinkenplan Diever

Gemeente Westerveld wil de dorpskern van Diever een nieuwe impuls geven. Door een veranderend gebruik van de openbare ruimte in combinatie met enkele grootschalige onderhoudsvraagstukken, is er behoefte aan advies over de herinrichting van de openbare ruimte. De gemeente heeft Tauw gevraagd hierbij te ondersteunen.

Samenwerking met inwoners

De gemeente Westerveld hecht grote waarde aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Zij streeft naar een prettige plek om te wonen, te recreëren, te leven en te werken. Samen met inwoners, bedrijven, ondernemers en andere organisaties wil de gemeente hier vorm aan geven. Voor het opstellen van het Brinkenplan Diever op Dreef is een projectgroep geformeerd die de schakel vormt tussen de inwoners, gebruikers, bezoekers en de gemeente. De projectgroep is een afvaardiging van de inwoners en ondernemers van Diever en zij beslissen de koers, waarbij de gemeente alleen kaders meegeeft en TAUW ondersteunt in dit proces van visievorming, vormgeven inrichtingsplan en de voorbereiding bij de uitvoering.

Visie Brinkenplan Diever op Dreef

De visie bestaat uit de principekeuzes die gemaakt zijn door de projectgroep. Een groot aantal onderdelen van de visie worden verder uitgewerkt in het inrichtingsplan. Dit omvat de inrichting van verschillende straten in het centrum, de brinken en de pleinen. Een van de doelstellingen is het bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Speerpunten die hieronder vallen zijn toegankelijkheid van de openbare ruimte voor alle inwoners en bezoekers (jong, oud, minder valide), ruimte voor evenementen en sportactiviteiten en aandacht voor sociale veiligheid.

Gezonde leefomgeving in het ontwerp

Bij de ontwerpkeuzes en uitgangspunten is veel aandacht voor groen, veilige langzaam verkeer routes en verblijfsplekken. Unieke waarden hierbij zijn de groene landelijke omgeving (onder meer het Nationaal Park) en de karakteristieke bebouwing, wegenstructuur en elementen in het dorp. Naast de versterking van deze waarden is er aandacht voor verblijven, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte, zowel voor bewoners als bezoekers. Specifiek is er aandacht voor langzaam verkeer. Waarbij logische, toegankelijke routes voor voetgangers en mindervaliden één van de uitgangspunten is. Bij alle uitgangspunten is aandacht voor de gebruik-, beleving- en toekomstwaarde, waarbij de gezonde leefomgevingsthema’s ontmoeten, beweging, welbevinden en gebiedsdynamiek mee worden genomen.

Meer informatie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.