Groenblauw netwerk Zwolle

klik op de afbeelding voor volledige weergave. Bronvermelding: Henk Snel, gemeente Zwolle

Projectgegevens

Opdracthgever: gemeente Zwolle

Periode: december 2020 - juni 2021

Contactpersoon vanuit TAUW

  • Leon Valkenburg

  • Yigall Schilp

  • Ruben Keizer

 

Over het project

Klimaatadaptatie is een belangrijke opgave voor de stad Zwolle. Met de aanleg van een robuuste groenblauwe structuur in de stad wil Zwolle zich op een extremer klimaat voorbereiden en de kwaliteit en identiteit van Zwolle als waterstad aan de IJssel-Vechtdelta versterken. De groenblauwe structuur van Zwolle bestaat uit (historische) parken, kanalen en weteringen die de regionale groen- en waterstructuur van Zwolle (zoals het Zwarte Water) verbinden met de lokale water- en groenstructuur in de individuele wijken. Een deel van de structuren is al aanwezig en een deel is verdwenen door infrastructuur en stadsontwikkeling in het verleden. TAUW heeft het proces begeleid om de toekomstige plannen voor de groenblauwe structuur concreet te maken.

Samenwerking tijdens het project

Het project was een nauwe samenwerking tussen de gemeente Zwolle en TAUW. In drie sessies met diverse betrokkenen uit de gemeente zijn de plannen concreter gemaakt:

  1. Sessie verleden: leren van de historie van groenblauw in de stad en herwaarderen van deze structuren
  2. Sessie heden: vanuit stadsontwikkeling en woningbouw werken en bijdragen aan het groenblauw netwerk
  3. Sessie toekomst: van visie en ambitie naar een programma voor het groenblauwnetwerk: voor een gebiedseigen identiteit en kwaliteit

 

Resultaat van dit project

De uitkomsten van de sessies hebben we samen met de gemeente vertaald naar een samenvatting en aanbeveling voor het starten van een Willemsvaart-Weteringenprogramma. Het Willemsvaart-Weteringen Programma richt zich op het stapsgewijs herstellen en versterken van het Groenblauwnetwerk. Ook zijn de ideeën afgestemd met de verantwoordelijke wethouder. De uitkomsten zijn de basis voor een vervolguitwerking van de groenblauwe structuur in ontwerpen en plannen in de stad. Via het netwerk wordt het Zwolse en Sallandse landschap en watersysteem herkenbaar. Het programma verbindt en draagt bij aan projecten en ontwikkelingen. Het versterkt de Zwolse identiteit als stad van Weteringen, gelegen aan het Zwarte Water.

“Soms is het een gevoel. We laten iets liggen maar we zien nog niet wat. Deel het dan breed en vertrouw op andermans kennis, passie en betrokkenheid. Leon stelde een methodiek voor waarmee we die gesprekken konden voeren. Het gevoel werd een actie en die actie leidde tot een onverwacht cadeau: we gaan de Willemsvaart herstellen als een waterrangeerlijn dwars door de stad tussen IJssel en Zwartewater. Het narratief werd een visie met momentum; de financien zijn geregeld. De Willemsvaart wordt de openbare ruimte tussen de bestaande Veerallee en een gebiedsontwikkeling van 1000 woningen. En het begon met een gevoel.” - Henk Snel, gemeente Zwolle

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze projectreferentie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.