Grootschalige afvoer PFAS houdende grond naar reiniger

Projectgegevens:

Periode: begin 2021 

Opdrachtgever: klant uit de industrie

Betrokken Tauw adviseurs: 

  • Guido van de Coterlet
  • Letta Poldervaart
  • Jeanine Helmink
  • Wim Dorgelo

Opdrachtomschrijving

TAUW is gevraagd voor het vrijmaken van een terrein waarop verschillende partijen verontreinigde grond en puin in containers opgeslagen waren. Vanwege de opkomende PFAS-wetgeving was het niet mogelijk om deze containers in een eerder stadium af te voeren naar een grondverwerker. De vraag van de klant was om inzicht te krijgen in de kwaliteit per partij om deze op een correcte, spoedige en duurzame manier af te voeren. Hiertoe was intensieve communicatie met zowel de industriële klant, de transporteur als de verwerker noodzakelijk. TAUW heeft de klant geassisteerd bij het selecteren van de meest geschikte aannemer tot aan de afvoer van de laatste partijen. Dit omvatte onder meer het aanvragen van niet-reinigbaarheidsverklaringen en het verkrijgen van een ontheffing op het stortverbod voor puin. 

Samenwerking tijdens het project

De samenwerking tijdens het project is goed verlopen. Er is periodiek overleg geweest over de voortgang van het project. Na de afronding van het project was de klant erg tevreden over de uitvoering en de afronding.

Resultaat

Het terrein waarop de containers opgeslagen waren is weer vrijgekomen en kan gebruikt worden voor nieuwe doeleinden. De PFAS-houdende grond en puin is afgevoerd naar verschillende partijen die gespecialiseerd zijn in de reiniging en afvoer van deze materialen. Hierbij heeft TAUW een pragmatische benadering gehanteerd om op kostenefficiënte wijze inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het puin, en de hoeveelheid te storten materiaal te minimaliseren.

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.