Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe Sanitatie Valkenhorst in Katwijk

Projectgegevens:

Periode: maart 2018 t/m juli 2018

Opdrachtgever: Dunea, Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Katwijk en Rijksvastgoedbedrijf

Betrokken TAUW adviseur: 

  • Paul Telkamp
  • Mirit Hoek 

 

Opdrachtomschrijving

Valkenhorst betreft een nieuw te ontwikkelen woonwijk van circa 5.600 woningen en wordt gebouwd op de voormalige militaire vliegbasis Valkenburg bij Katwijk. De opdracht in de eerste helft van 2018 was om een haalbaarheidsstudie uit te voeren, waarin de meest kansrijke opties omtrent nieuwe sanitatie zijn meegenomen. De haalbaarheid is naast kosten getoetst op duurzaamheid, (ruimtelijke) kwaliteit en organisatie van beheer & onderhoud.

Samenwerking tijdens het project

Tijdens het project is er intensief samengewerkt met de betrokken stakeholders. Diverse werksessies en overleggen hebben plaatsgevonden.

 

Resultaat van het project

Het resultaat van het onderzoek heeft er toe geleid dat alle betrokken partijen overtuigd waren om nieuwe sanitatie toe te willen passen. De daadwerkelijke uitvoeringsvorm diende nog wel nader te worden onderzocht.

Begin 2019 heeft TAUW - in samenwerking met IF Technology - een sanitatie- en energieplan opgesteld. Eind 2019/begin 2020 zijn er een aantal nadere scenario’s uitgewerkt en heeft er een stukje detaillering plaats gevonden, inclusief een reflectie op de ambities en doelen van alle betrokken partijen.

Op basis hiervan is in eerste helft van 2021 een viertal varianten nader uitgewerkt. Deze varianten bevatten zowel de inzameling, transport als behandeling van het afvalwater.

De uitwerking waarbij zowel kosten, duurzaamheid, en overige gezamenlijk vastgestelde criteria zijn getoetst, is bestuurlijk voorgelegd. De adviseurs van TAUW hebben ondersteund in de voorbereidende stukken voor de bestuurlijke overleggen en deze deels bijgewoond.

Het resultaat is dat er een (door alle partijen gedragen) voorkeursvariant is bepaald. Voor een groot deel is de financiering van deze variant inmiddels gedekt, voor het overige deel wordt momenteel financiering gezocht. De verwachting is dat eind 2021 bekend zal zijn of de financiering is gelukt en daarna de verdere realisatie kan worden voorbereid.

 

Over Nieuwe Sanitatie

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.