Handleiding voor de aanleg van bijenburchten

Projectgegevens

Periode: april 2021 - maart 2022
Opdrachtgever: gemeente Utrecht
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Jordy Houkes
  • Carolien Wegstapel
  • Bram Rijksen
  • Frank Aarts

Over het project

In opdracht van de gemeente Utrecht hebben ecologen van TAUW gewerkt aan een handleiding voor de realisatie van bijenburchten. Aanleiding was de benoeming van de gemeente Utrecht tot meest bijvriendelijke gemeente van 2020. Als prijs ontving de gemeente een gratis ecologisch advies van TAUW. In het eerste gesprek met gemeente Utrecht over de invulling van het gratis advies bleek dat de gemeente als wens had om een handleiding te laten opstellen over aanleg van bijenburchten. Een bijenburcht is een soort bijenhotel in de grond; get is een grote heuvel van leemhoudend zand waarin ook stengels en houtstronken zijn verwerkt. Dit maakt de bijenburcht tot een unieke nestelplek voor veel bijensoorten.

In de handleiding is naast een lijst met benodigdheden een uitgebreid stappenplan uitgewerkt hoe de burcht precies aan te leggen en te beheren. Ook is er aandacht voor hoe de omgeving van de burcht in te richten en geschikt te maken zodat de bijen direct rondom de burcht voedsel en water kunnen vinden. In de handleiding zijn mooie foto’s in opgenomen en door Bram Rijksen is een prachtige illustratie gemaakt van een dwarsdoorsnede van een bijenburcht.

Samenwerking tijdens het project

De handleiding kwam tot stand in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht, de Stichting Utrecht Natuurlijk en de BijenhoudersVereniging Utrecht en omgeving. En het bleef niet bij een handleiding. Gemeente Utrecht is samen met de BijenhoudersVereniging voortvarend aan de slag gegaan met de aanleg van een pilot bijenburcht aan de Kanaalweg in Oog en Al. Deze is eind maart 2022 geopend.

Resultaat van het project

Met de aanleg van bijenburchten helpt de gemeente Utrecht wilde bijen aan geschikte ondergrondse en bovengrondse nestelmogelijkheden en draagt zo bij aan versterking van het leefgebied van veel bijensoorten.

“De bijenburcht is een hele mooie aanvulling op alles wat we al doen om wilde bijen plek te bieden in Utrecht. Zo hebben we bijenhotels, ‘bloemrijk’ maaibeleid en groene bushokjes en die zorgen voor meer insecten in de stad.” - Wethouder Lot van Hooijdonk, gemeente Utrecht

Op de website van de gemeente zijn de handleiding en een flyer voor mini-bijenburcht gratis te downloaden. Zo kunnen andere gemeenten en ook bewoners zelf aan de slag om de wilde bij een handje te helpen.

 

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!