Hartelfietsbrug -- Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is in de periode januari 2010 tot november 2011 de fietsbrug over het Hartelkanaal in de Botlek gebouwd. De brug is aangelegd om de dagelijkse verkeersdrukte op de ‘oude’ Hartelbrug op te lossen en de bereikbaarheid van het eiland Voorne-Putten te verbeteren. Tijdens de aanleg was Tauw samen met USG Innotiv verantwoordelijk voor de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).

In de oude situatie bestond de brug uit vier rijstroken, waarbij één strook als wisselstrook fungeerde en één strook als fietspad. Om de brug een capaciteit te geven van 2x2 rijstroken moest een oplossing gezocht worden voor de fietsers. De provincie heeft daarom besloten om een nieuwe fietsbrug te realiseren, tussen de bestaande Hartelbrug en de Hartelkering in.

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

De Hartelkering maakt deel uit van de Deltawerken. Gedurende de realisatie van de 800 meter lange fietsbrug mocht het functioneren van de kering op geen enkele wijze worden beïnvloed. Voor de realisatie en onderhoud van dit project heeft de provincie gekozen voor de contractvorm Design, Construct and Maintain (DC&M). Tauw heeft, in combinatie met USG-Innotiv, de contractbeheersing uitgevoerd. Hierbij hebben we de methode Systeemgerichte Contractbeheersing gehanteerd (SCB).

Bij SCB wordt in beginsel vertrouwd op het gecertificeerde (NEN-EN-ISO 9001) kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer. Belangrijk onderdeel uit ISO 9001 is dat de opdrachtnemer zichzelf toetst. Dit is in lijn met de uitgangspunten van het DC&M-contract. In dit project dient de aannemerscombinatie dus in de bedrijfsvoering aandacht te hebben voor verbetering van (bedrijfs)processen.

Aan de hand van de uitkomsten van de gehouden toetsen heeft Tauw vastgesteld of het vertrouwen in Opdrachtnemer terecht was. Bij het bepalen van de toetsen is gedurende het gehele project gekeken naar risicovolle onderdelen / processen.  Tauw heeft hiermee invulling gegeven aan het risicomanagement.

Systeemtoetsen, procestoetsen en producttoetsen

Het toetsproces heeft zich op drie niveaus afgespeeld. Op het hoogste abstractieniveau zijn er systeemtoetsen uitgevoerd. Bij dergelijke toetsen is het functioneren van het kwaliteitssysteem van de aannemerscombinatie beoordeeld. Gedurende het werk zijn er ook regelmatig procestoetsen uitgevoerd. Bij dit type toets wordt beoordeeld of processen worden uitgevoerd in overeenstemming met (geaccepteerde) kwaliteitsplannen. Op productniveau zijn, zeker gedurende intensieve bouwfase, veel producttoetsen uitgevoerd. Hierbij zijn buiten en op de productielocatie keuringen verricht en metingen gedaan. De registraties van de bevindingen zijn vergeleken met die van de opdrachtnemer.

Gedurende het hele proces is fulltime een vertegenwoordiging van Tauw op locatie geweest. Op die manier is er altijd een goede aansluiting geweest tussen het toetsproces en de daadwerkelijke situatie op de bouwlocatie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.