Haven Rotterdam

Binnen een raamcontract voert Tauw de komende jaren waterbodemonderzoek uit voor Havenbedrijf Rotterdam. ‘De verwachting is dat de komende jaren er nog veel waterbodemonderzoeken nodig zijn’, aldus Remco Pikaar, contractmanager van Tauw. ‘De Rotterdamse havens en de zeehavens van Dordrecht en Vlaardingen moeten in de nabije toekomst bereikbaar blijven voor steeds grotere schepen met meer diepgang.’

 Pikaar: ‘Neem bijvoorbeeld de komst van het grootste containerschip ter wereld, de CSCL Globe, en de komst van de Pioneering Spirit, het grootste hefvaartuig ter wereld dat constructies van onder meer olieplatforms in één stuk kan vervoeren. Beide schepen zijn niet eerder in Rotterdam geweest. Daarom investeert Havenbedrijf Rotterdam de komende jaren in de revitalisering van de bestaande havengebieden.’

VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEKHAVEN

Een belangrijk speerpunt is de bereikbaarheid voor havengebonden bedrijven, zoals in het project ‘Verdieping van de Nieuwe Waterweg en Botlekhaven’. Deze verdieping is van essentieel belang voor de Botlek, waar jaarlijks 50 miljoen ton wordt overgeslagen. Er moeten in de toekomst schepen van de Aframax-klasse (diepgang 15 meter) kunnen liggen. Bij het verdiepen van de Nieuwe Waterweg en Botlek zal circa 5,5 tot 7 miljoen m3 waterbodem vrijkomen.

NAUTISCHE BAGGERWERKZAAMHEDEN

‘Tauw voert binnen dit project zeer grootschalige waterbodemonderzoeken uit’, vertelt Saskia Buijs, projectadviseur van Tauw. ‘Nautische baggerwerkzaamheden vragen een andere aanpak dan regulier waterbodemonderzoek. De afstemming tussen het beleid, de beoogde afzet (met verschillende bevoegde gezagen) en de vertaling naar een praktische uitvoering spelen hierbij een cruciale rol. Daarnaast spelen er in het havengebied ook factoren mee zoals extreme weersomstandigheden, getijdenwerking, drukke en grote scheepvaart en de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven.’


PROJECT ‘BUOYS AND DOLPHINS’

Een ander project waarvoor we waterbodemonderzoek uitvoeren, is de realisatie van verschillende ‘ship-to-ship transfers’ in het Havengebied. Door er in totaal 24 te realiseren, wordt de afmeertijd van de schepen verkort en de milieulast aan de kade verlaagd.

De omvang van het waterbodemonderzoek is ook voor Havenbedrijf Rotterdam bijzonder.”
Edwin Hupkes - Senior Projectdeveloper, Havenbedrijf Rotterdam

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.