HAZOP voor Kerry Group (locatie Zwijndrecht)

Kerry Group is een grote, wereldwijd opererende producent van voedingsmiddelen en smaakmakers. De productielocatie in Zwijndrecht maakt onderdeel uit van de Kerry Group.

Arbeids- en voedselveiligheid zijn bij Kerry essentieel. Een van de aspecten om beide te waarborgen zijn Hazard en Operability (HAZOP) studies. Tauw voert voor de fabriekslocatie in Zwijndrecht deze studies uit, in samenwerking met het bedrijf. Een gezamenlijk team van Kerry en Tauw voert de HAZOP studies uit waarbij wij het voorzitterschap voor onze rekening nemen. Het team bestaat uit process engineers, onderhoudsmedewerkers, het hoofd veiligheid en milieu en process operators. De diversiteit aan teamleden zorgt ervoor dat er geen zaken over het hoofd worden gezien.

Aan de hand van gidswoorden beoordeelt het team procesdiagrammen (P&ID’s) van bestaande of nieuwe installatieonderdelen op een gestructureerde en systematische wijze. De acties die volgen worden aan hand van een risicomatrix gewogen om de acties een prioriteit te geven. Hierbij bepalen we de blootstelling, het effect en de waarschijnlijkheid en vermenigvuldigen deze. De waarde die hieruit volgt geeft de prioriteit aan.

Tauw legt de resultaten vast in een rapportage. Deze rapportage vormt, samen met de P&ID’s en de nummers van de verschillende acties, het eindproduct. Kerry verbetert vervolgens de arbeidsveiligheid door implementatie van de resultaten van de HAZOP studies.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.