HAZOP voor RWB Waterservices

RWB Waterservices is door een klant ingeschakeld om een waterzuiveringsinstallatie te ontwerpen. Tauw voerde daarom een HAZOP studie uit om de veiligheid en bedrijfscontinuïteit hiervan in kaart te brengen.

De klant van RWB bouwt in het Amsterdamse havengebied een wasinstallatie voor bodemassen, afkomstig van afvalenergiebedrijven. Door de bodemassen te wassen kunnen deze vrijwel volledig als grondstof worden hergebruikt.

Hergebruik van afvalwater

Bij het wasproces komen grote hoeveelheden verontreinigd spoelwater vrij. Als alternatief voor het gebruik van water uit het nabij gelegen Noordzeekanaal, wordt een waterzuiveringsinstallatie gebouwd. Hierbij wordt het vrijkomende lichtzoute ‘brakke’ afvalwater gezuiverd tot zoutvrij ‘zoet’ proceswater. Per jaar wordt hiermee zo’n 640.000 m³ afvalwater gezuiverd en hergebruikt. RWB Waterservices werd ingeschakeld om de waterzuivering te ontwerpen.

Werkzaamheden Tauw

Om de veiligheid van de waterzuiveringsinstallatie te waarborgen, is een Hazard and Operability (HAZOP) studie uitgevoerd. Wegens goede ervaringen uit een voorgaand project, benaderde RWB Tauw om deze studie vorm te geven en te faciliteren. In april en mei 2018 vonden er vier werksessies plaats bij Tauw in Deventer. Het HAZOP team, bestaande uit projectmanagers, process engineers, instrumentatiedeskundigen, technisch ontwerpers en een operator, brachten de risico’s in kaart. Een veiligheidsadviseur van Tauw zat deze sessies voor.

 Aanbevelingen

In de sessies is een aantal aanbevelingen opgesteld die bijdragen aan de veiligheid en de bedrijfscontinuïteit. Bijvoorbeeld het plaatsen van extra terugslagkleppen, niveaumeters, geautomatiseerde afsluitcircuits en andere beveiligingssystemen, maar ook het opstellen van doelgerichte procedures bij werken met gevaarlijke stoffen of installaties.

Tauw heeft met de input van de sessies een adviesrapport opgesteld. De vervolgacties in dit rapport zijn direct opgepakt door RWB en de aanbevelingen zijn uitgewerkt in het definitieve ontwerp.

Waardevol groepsproces

De sessies bleken erg waardevol om de veiligheid en operabiliteit van het ontwerp te verbeteren. Ook het groepsproces zelf bleek van grote waarde: de deelnemende partijen hebben ervaren de installatie vanuit een ander oogpunt te beschouwen dan gewoonlijk. Door de inzet van het team heeft deze studie bijgedragen aan een veiligere en continue bedrijfsvoering!

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.