Verhelpen van de uitdagingen met HCH en lindaan in de EU

Gerelateerde thema's: Bodem, Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Projectgegevens:

Periode: januari 2020 - december 2021

Opdrachtgever: Europese Commissie

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Micha van den Boogerd
  • Boudewijn Fokke
  • Guido van de Coterlet
  • Dianne Ebrecht

Over het project

Onder de naam 'HCH in de EU' heeft de Europese Commissie een consortium met TAUW als hoofdconsultant opdracht gegeven om locaties te inventariseren waar in de 27 EU-lidstaten met HCH is gewerkt én een volledig stappenplan op te stellen voor duurzaam beheer van zeven geselecteerde met HCH verontreinigde locaties.

De belangrijkste resultaten van het project zijn een EU-brede inventarisatie van locaties die mogelijk verontreinigd zijn met HCH en lindaan, alsmede adviesdiensten voor de autoriteiten met betrekking tot zes proeflocaties.

Lindaan (gamma HCH) werd tussen 1945 en 2000 geproduceerd en onder andere gebruikt als een insecticide met een breed spectrum voor zaad- en bodembehandeling, bladtoepassingen, behandeling van bomen en hout, en behandeling tegen ectoparasieten bij zowel diergeneeskundige als menselijke toepassingen. Tijdens de productie werd voor elke ton lindaan acht tot twaalf ton aan afvalisomeren geproduceerd. In mei 2009 zijn HCH (α-HCH, β-HCH en lindaan) wegens hun persistentie, toxiciteit en transport over lange afstand als ‘Persitent Organic Pollutants’ (POP's) opgenomen in het Verdrag van Stockholm omdat deze schadelijk zijn voor mens en milieu.

 

Samenwerking tijdens het project

Het consortium bestond uit TAUW, CDM Smith Europe GmbH uit Duitsland en Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) S.L.U uit Spanje. Omdat het project uit veel verschillende (internationale) partijen en locaties bestond, was een goede samenwerking en het delen van informatie essentieel. Om deze samenwerking tijdens het project te faciliteren is een op maat gemaakte digitale omgeving met een Geografisch Informatie Model (GIM) gecreëerd om alle inventarisatiegegevens van de verschillende locaties te verzamelen, organiseren, opslaan, interpreteren, beoordelen en rapporteren.

Daarnaast werd uitgebreid samengewerkt bij het verlenen van adviesdiensten voor de zes proeflocaties (Wintzenheim in Frankrijk, Mulde River in Duitsland, Sabiñanigo in Spanje, Valle del Sacco Colleferro in Italië, Hajek in Tsjechië, O Porriño in Spanje). Deze adviesdiensten waren gericht op technische en organisatorische ondersteuning zodat verontreinigde locaties op duurzame wijze konden worden beheerd. Ervaring en uitwisseling van kennis met betrekking tot de ontwikkeling van 3D Conceptual Site Model (CSM), saneringsplanning, kostenramingen, het opzetten van (steun)groepen van belanghebbenden en de analyse van de biologische afbraak van HCH in het grondwater werden met succes gevormd.
 

"De samenwerking met TAUW verliep zeer vlot. Het team communiceerde goed en handelde professioneel, ondanks de wijzigingen die nodig waren vanwege Covid. TAUW respecteerde de deadlines en het budget, en voltooide met succes alle projectresultaten. De tweewekelijkse feedbackvergaderingen waren zeer gewaardeerd en hielpen om het project op schema te houden." - Bavo Peeters

Resultaat van het project

De algemene doelstellingen van het HCH in EU project leverden inzichten op in:

  • Een uitgebreide inventarisatie van locaties in alle EU-lidstaten waar HCH is geproduceerd, opgeslagen, gestort, behandeld en al dan niet de bodem en het grondwater heeft verontreinigd. Dit resulteerde in landspecifieke lijsten van (potentieel) door HCH aangetaste locaties in alle 27 EU-lidstaten. Uit de systematische inventarisatie van HCH-locaties is gebleken dat er in de EU ten minste 299 HCH-locaties zijn waar op grotere schaal met HCH is gewerkt.

(Klik op de kaart voor een volledige weergave)

  • Adviesdiensten om de behoeften voor de zes genoemde met HCH verontreinigde locaties  ontwerpenom deze  eens en voor altijd duurzaam te beheren. De zes proeflocaties hebben bijgedragen tot een strategie voor de aanpak van het nalatenschap van deze locaties en tot een leidraad voor het duurzame beheer van dit type locaties in de gehele EU, inclusiefactievoorstellen op EU-, landen- en locatieniveau.

 

Downloads 

April 2021 - Artikel vakblad Bodem
De erfenis van Lindaan en HCH in de EU: Inventarisatie en duurzaam beheer van met Lindaan en HCH verontreinigde locaties in de EU.

Lees het artikel


Engelstalige downloads

Milestone: First Draft Country Specific List (CSL) submitted  
Lees het nieuwsartikel

Background article - part 1: HCH in EU - History and usage of HCH
Download dit artikel 

Background article - part 2: HCH in EU - Conceptual Site Models (CSM), environmental and health risks of HCH-contaminated sites
Download dit artikel 

Background article - part 3: HCH in EU - The Valle del Sacco and Mulde river experience
Download dit artikel 

 

Ontmoet de partners

 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.