Herinrichting Bijlmerpark

Het stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft het Bijlmerpark volledig herontwikkeld. Het park trekt weer bezoekers en de (grond)watersituatie is op orde. Dit is gerealiseerd door een deel van het 50 hectare grote park op te hogen , volledig opnieuw aan te leggen en te voorzien in sport- en recreatiefaciliteiten.

Tauw heeft het stadsdeel ondersteund door

  • Het vergunningenmanagement op zich te nemen, hetgeen onder andere bestond uit het proces rondom de benodigde kapvergunningen (circa 9.000 bomen worden geveld), de ontgrondingenvergunning en verschillende ruimtelijke ordeningsprocedures.
  • De totstandkoming van het Programma van Eisen voor de sport en spelesplanade te organiseren. Dit heeft geleid tot een met burgerparticipatie tot stand gekomen aantrekkelijke en unieke openbare locatie voor spelende jeugd.


Contactpersoon: Rob Korfage

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.