Herinrichting Melchertstraat & Deken Brantsstraat, Someren

Projectgegevens


Periode:
 mei 2019 - juli 2019
Opdrachtgever: Gemeente Someren
Contactpersoon TAUW: Yannick Angkotta

Opdrachtomschrijving

De Melchertstraat en Deken Brantsstraat in Someren zijn in 2019 opnieuw ingericht. Beide straten waren aan onderhoud toe. TAUW heeft de gemeente ondersteund bij het proces om in slechts drie maanden tot een, door de bewoners gedragen, ontwerp te komen: van het ophalen van eisen en wensen bij bewoners en de verwerking ervan in verschillende schetsontwerpen, tot het maken van een gedegen en gedragen keuze voor één van deze varianten en de technische uitwerking daarvan in een RAW-bestek. Zo zijn wij in een zeer kort tijdsbestek tot een ontwerp gekomen dat meer ruimte biedt aan groen en biodiversiteit in de straat en waar ook de voetganger meer ruimte krijgt. De uitvoering van dit project heeft in 2019 na de bouwvak plaatsgevonden.

Samenwerking tijdens het project

TAUW heeft samen met de gemeente bewonersavonden georganiseerd en hier als volgt invulling aan gegeven:

  • Bewonersavond 1: ophalen van eisen en wensen bij de bewoners
  • Bewonersavond 2: presenteren van de verschillende varianten schetsontwerpen (SO), en daarin een gezamenlijke keuze maken
  • Bewonersavond 3: presenteren van het technisch definitief ontwerp (DO), beantwoorden van vragen en een keuze maken in soorten beplanting


Daarnaast is er nauw samengewerkt tussen de specialisten van TAUW en de gemeente bij de verdere uitwerking van het groen.

Resultaat van het project

Het resultaat is een breed, door de bewoners gedragen ontwerp van hun eigen woonstraat. De bewoners hebben uiteindelijk zelf de beslissende stem gehad in de keuze voor een ontwerpvariant. Daarnaast zijn de bewoners betrokken bij de keuze voor beplantingssoorten, onder voorwaarde dat het beheer en onderhoud ook samen met de bewoners gaat plaatsvinden. Participatie ten top!

Bram Knoops, projectmanager gemeente Someren:

“Het doorlopen proces met de bewoners is bijzonder prettig verlopen. Vanuit het team van TAUW werd er de nodige tijd en aandacht in de voorbereiding van de bewonersavonden gestoken. Met name het visueel maken (presentatietekeningen) van de verschillende keuzes werd door de bewoners als erg prettig ervaren en heeft hen geholpen de juiste afwegingen te maken.”

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!