Hitteplan gemeente Groningen

Projectgegevens:

Periode: januari 2021 – mei 2021

Opdrachtgever: gemeente Groningen

Betrokken Tauw adviseurs: 

  • Monique de Groot
  • Marieke van der Linde

Over het project 

Tijdens hete periodes ervaart een groot deel van de mensen hittestress, met name kwetsbare groepen in de samenleving. Om grote gezondheidsproblemen te voorkomen is een integrale aanpak vanuit verschillende domeinen nodig:

  • Gebied: ruimtelijke adaptatie
  • Gebouw: maatregelen in en rondom woningen
  • Gebruiker: maatregelen gericht op de gezondheid en het gedrag van de mens


Om haar inwoners beter te kunnen ondersteunen tijdens een hitteperiode heeft de gemeente Groningen TAUW en Madeleen Helmer van het Klimaatverbond Nederland gevraagd haar te ondersteunen bij het opstellen van een lokaal hitteplan dat de verschillende domeinen samenbrengt. Daarbij is gekozen voor een focus op twee zeer kwetsbare doelgroepen: thuiswonende eenzame ouderen en dak- en thuislozen.
 

Samenwerking tijdens het project

Het lokaal hitteplan vormt een vertaling van het Nationale hitteplan en sluit waar mogelijk aan bij de bestaande samenwerkingsstructuren binnen de gemeente. Om te komen tot een lokaal hitteplan zijn diverse Groningse maatschappelijke organisaties betrokken, die zich inzetten voor dak- en thuislozen en voor thuiswonende, eenzame ouderen.

Het opstellen, uitvoeren en aanscherpen van het lokaal hitteplan gaat volgens een jaarlijkse cyclus. In deze cyclus worden verschillende fasen onderscheiden:

Tijdens een drietal online bijeenkomsten is de eerste fase ‘Voorbereiden’ doorlopen en is de basis gelegd voor het lokaal hitteplan. Enerzijds door de achtergrond uit te diepen rondom de noodzaak van een hitteplan en tegelijkertijd door in te zoomen op de praktijk tijdens de afgelopen hete zomers. Samen met de betrokken organisaties zijn ervaringen en leerpunten omgezet in acties voor de komende jaren. De acties zijn uitgesplitst naar de verschillende fasen en waar mogelijk zijn suggesties gedaan voor actiehouders.

 

Resultaat

In juni 2021 is er door diverse bestuurders van maatschappelijke organisaties en de Groningse wethouder van volksgezondheid een intentieverklaring ondertekend. Samen hebben zij hun handtekening gezet onder de acties die de komende jaren worden uitgevoerd.

Aankomend najaar vindt de evaluatie plaats van de stappen die tijdens de zomer van 2021 zijn gezet. Deze evaluatiefase vormt tevens de brug naar volgend jaar, waarin dezelfde fasen worden doorlopen. Op deze wijze wordt het hitteplan jaarlijks geactualiseerd en aangescherpt.

 

Download onze whitepaper over Hittestress

In deze whitepaper 'Heet, heter, heetst' gaan we dieper in op welke factoren van invloed zijn bij het ontstaan van hittestress en - nog belangrijker - hoe we onze omgeving, gebouwen en ons gedrag hierop kunnen aanpassen.

Whitepaper aanvragen

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.