Hybride contract bij meerjarig onderhoud aan de openbare verlichting in acht gemeenten

Tauw begeleidt contractafweging, stelt hybride contract op en verzorgt de aanbesteding voor de openbare verlichting van de Regio Noord-Veluwe.

Onderhoudsbestek openbare verlichting

 

Regio Noord-Veluwe is een samenwerkingsverband van de gemeenten Heerde, Hattem, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten. Deze acht gemeenten realiseren gezamenlijk een onderhoudsbestek openbare verlichting. Medio 2015 eindigde het huidige onderhoud van de openbare verlichting van deze gemeenten.

De openbare verlichtingswereld is met de komst van LED, dimmer en andere nieuwe technieken veranderd. Ook zijn er veel ontwikkelingen geweest op het vlak van aanbestedingswetgeving en contractvormen. Een aanbesteding op basis van actualisatie van het huidige bestek was daarmee niet haalbaar en wenselijk. De gemeenten binnen Regio Noord-Veluwe hebben daarom Tauw gevraagd een nieuw contract op te stellen en een contract- en aanbestedingsstrategie te kiezen die past bij de huidige onderhoudswijze van openbare verlichting.

Werkzaamheden Tauw

Tauw begeleidde Regio Noord-Veluwe bij de contractafweging. Tijdens de contractafwegingssessie werd een contractkeuze gemaakt op basis van de volgende factoren:

  • Wat is het maximum budget?
  • Welke rol en invloed wil de gemeente in de ontwerpkeuzes van het dagelijks onderhoud?
  • Hoe is de inkooporganisatie en het opdrachtgeverschap vormgegeven?
  • Welke kennis en ervaring bestaat er met nieuwe contractvormen?
  • Hoe worden risico’s gealloceerd en hoe kunnen deze risico’s worden beheerst in de contractuele voorwaarden?

De contractvorm die het beste aansloot bij de uitgangspunten van het meerjarig onderhoud aan de openbare verlichting was een hybride contract. Dit is een contractvorm waarbij de RAW-systematiek en -software op onderdelen van de opdracht gebruikt wordt als gedetailleerde vraagspecificatie, integraal onder de bepalingen van de UAV-GC 2005.

Tauw stelde dit hybride contract op en ontwikkelde de EMVI-criteria. Bij het opstellen van deze criteria werden de wensen van de acht gemeenten meegenomen en is ook deskundigheid van CROW ingebracht. Daarnaast begeleidde Tauw de Europese aanbesteding door onder andere de Nota van Inlichtingen te verzorgen, de inschrijvingen te beoordelen en een gunningsadvies te geven.

Door inhoudelijke kennis op het gebied van aanbesteden en contracteren in te brengen, heeft Tauw bijgedragen aan een vernieuwend (hybride) contractkeuze die aan de basis staat van een succesvolle samenwerking tussen de Regio Noord-Veluwe en de potentiële opdrachtnemer. Deze samenwerking leidt tot besparingen, daarnaast worden de acht gemeenten maximaal ontzorgd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.