Regionaal grondwatermodellering voor piping (GAP)

Projectgegevens:

Periode: februari 2019 - november 2020
Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
TAUW projectmanager: 

  • Martine Brinkhuis
  • Jacco Hoogewoud

Opdrachtomschrijving

Tijdens de verkenningsfase van het integrale dijkversterkingsproject Meanderende Maas ontstond een veelbelovend idee om ruimte en kosten te besparen bij Piping-maatregelen. De essentie daarvan is om - bij voorlopig gebrek aan stijghoogtemetingen - geohydrologische modellen te gebruiken voor het inschatten van stijghoogtes onder maatgevende omstandigheden.

TAUW heeft samen met Witteveen en Bos en Advies in Water de onderzoeksopzet voor het project gemaakt. Hiervoor kreeg opdrachtgever waterschap Aa en Maas van het HWBP een projectgebonden innovatiesubsidie toegekend. 

 

De samenwerking tijdens het project

In het innovatieproject werken experts samen van TAUW, Witteveen + Bos, Advies in Water, Jongejan Risk Management Consulting, Deltares, Rijkwaterstaat en Waterschappen.

 

Het resultaat

Deze geohydrologische aanpak leidt in veel gevallen tot een goed onderbouwde kleinere piping opgave, met name in gebieden met veel voorland. Tegelijkertijd kunnen we sneller inzichtelijk maken wat het effect van verschillende rivierverruimende- en gebiedsmaatregelen op de dijksterkte is.

Bij het project Meanderende Maas is de aanpak geïmplementeerd in het ontwerpproces van de planfase.

De eindrapportage is beschikbaar sinds november 2020 (zie onderstaande links naar de documenten). Vanaf nu kunnen ook andere waterkeringbeheerders ermee aan de slag.


Documenten eindrapportage 

 

Quote opdrachtgever Fer Kalis:
‘’Complimenten voor de samenwerking, de projectorganisatie en het bereikte resultaat. Ik heb er vertrouwen in dat we de investering die voor dit onderzoek nodig was ruim zullen terugverdienen in de komende Dijkversterkingen bij Aa en Maas.’’

 

 

Artikel: Geohydrologische aanpak: nieuwe kijk op bestaande dijk

Waterschap Aa en Maas versterkt van Ravenstein tot Lith de dijk, gecombineerd met rivierverruimende maat-regelen en gebieds- en na-tuurontwikkeling in de uiterwaarden. Parallel daar-aan ontwikkelt zij een veel-belovende nieuwe aanpak voor piping. Maar daar is wel specialistisch onderzoek voor nodig. En het project mag niet vertragen.

Lees het volledige artikel

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.